Planleggingsdager i kommunale barnehager

For barnehageåret 2023/2024 er følgende datoer satt av til felles planleggingsdager for alle de kommunale barnehagene:

  • Torsdag 17. og fredag 18. august 2023
  • Tirsdag 2. januar 2024  
  • Tirsdag 2. april, 3. påskedag
  • Fredag 10.mai 2024, fredag etter Kristi himmelfart

Barnehagene er stengt for barna disse dagene. 

Private barnehager kan ha egne planleggingsdager.