Glemt passord:
Du kan endre passord via innlogging i ID-porten eller via SMS.

Problemer med IT-verktøy:
Kontakt Brukerstøtte: (66 76) 88 88/

IT-verktøy for ansatte

Informasjon og it-verktøy for ansatte som kan brukes hjemmefra eller utenfor ordinært arbeidssted (HRM, GAT, e-post m.m.).