Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Andre
Formål
Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge er en ideell organisasjon. Foreningen ønsker å bidra til utvikling av mindfulness som kvalitet innenfor oppvekst og utdanning, helse og omsorg, arbeidsliv og ledelse, samt være en pådriver for mindfulness på organisasjons- og samfunnsnivå. Videre er formålet å tilby medlemmene kunnskapsbasert informasjon og påfyll til egen nærværspraksis. Foreningens hovedaktiviteter er kurs og konferanser som drives etter selvkostprinsippet, primært for medlemmene.
Organisasjonsnummer
995373114
Postadresse
c/o Tor Magne Handeland Skoleveien 56 1389 HEGGEDAL
Kontaktperson
Tor Magne Handeland
Mobiltelefon
909 87 412