Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Recovering Couples Anonymous er et tolvtrinnsfellesskap av par i tilfriskning som deler erfaring, styrke og håp med hverandre.
Organisasjonsnummer
818880332
Forretningsadresse
c/o Erik Carl Johan Lindström Heggveien 53 3440 RØYKEN
E-post