Næringslivs- Og Arbeidsgiverorganisasjoner

Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.