Tilskudd til kulturarenaer / kulturbygg

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Tilskuddet er en del av spillemidlene fra Norsk Tipping og blir fordelt fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene.

Kulturdepartementet har overordnede retningslinjer, og hvert fylke har egne detaljerte retningslinjer, som bygger på de overordnede retningslinjene. 

Retningslinjer

Foreløpig gjelder retningslinjer for de tidligere fylkene Akershus og Buskerud. Søknader fra tidligere Asker skal derfor behandles etter Akershus' retningslinjer, mens for Røyken og Hurum er det Buskerud sine retningslinjer som gjelder.

Her finner du mer om ordningen for tidligere Akershus.

Her finner du mer om ordningen for tidligere Buskerud.

Om søknaden

Søknadene sendes til - og behandles først av - kommunen, og kommunen oversender deretter søknaden til Viken fylkeskommune, som behandler alle søknadene og fordeler midlene.

Søknader sendes elektronisk til kommunen via www.anleggsregisteret.no/

Søknadsfrist til Asker kommune er 1. mars.