Dagrehabilitering ved Risenga rehabiliteringssenter

Kontaktinfo

Telefon
48 07 91 46
Besøksadresse
Idunns vei 3
1386 Asker
Vis i kart
Dagrehabilitering ved Risenga rehabiliteringssenter

Risenga rehabiliteringssenter tilbyr rehabiliteringstjenester til deg over 18 år som har behov for en spesialisert, tverrfaglig og planmessig oppfølging etter skade, sykdom eller funksjonsfall.

Rehabiliteringen skjer på dagtid på Risenga rehabiliteringssenter, hvor du blir fulgt opp av et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Rehabiliteringssenteret har gode treningsfasiliteter og terapibasseng.

Du vil få tilbud enten to dager i uken fra klokken 10.00 -12.45/13.45, eller tre dager i uken fra klokken 10.00 -12.45/13.45.

Hvilken gruppe du får tilbud om styres av dine utfordringer og behov.

Hensikten med tjenesten er å oppnå best mulig funksjon, selvstendighet og kunne delta sosialt og i samfunnet ellers.

Tilbudet blir innvilget for en tidsavgrenset periode.

Rehabilitering er et samarbeid

 • Det blir foretatt en grundig kartlegging av ditt funksjonsnivå.
 • Det blir utformet en rehabiliteringsplan i samarbeid med deg, med utgangspunkt i hva som er viktig for deg.
 • Tiltakene tilpasses deg og tar utgangspunkt i hva du ønsker å få til.
 • Det er både individuelle- og gruppebaserte trening og aktiviteter for å hjelpe deg til å nå dine mål.
 • Det kan også være aktuelt å samarbeide med for eksempel logoped, fastlege og hjemmesykepleie for å gi nødvendig bistand i din situasjon.
 • Pårørende er også være viktige samarbeidspartnere i rehabiliteringsprosessen.
 • Sammen med deg planlegger vi veien videre etter oppholdet.

Du kan få rehabilitering dersom

 • du bor eller oppholder deg i Asker kommune
 • du bor i eget hjem
 • du har behov for fagspesifikk og tverrfaglig rehabilitering, på grunn av fysisk sykdom, skade eller funksjonsfall
 • du er i stand til å følge opp opplegg som er både individuelt og i gruppe.
 • du er motivert og i stand til å sette deg egne mål
 • du er i stand til å delta aktivt i egen rehabiliteringsprosess

Ta kontakt for å finne ut om du kan få innvilget rehabilitering

Du kan ringe oss på telefon 480 79 146.

 

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

 1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
  Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
 2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
 3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
 4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

- Den største utfordringen var å finne tilbake til rollen som far

Se filmen og hør Christians historie og egne erfaringer med å trene seg opp igjen etter sykdommen.