Oppretthold helse og mestring med hverdagsrehabilitering i hjemmet

Kort fortalt

Hverdagsrehabilitering er for deg over 18 år som har opplevd et plutselig eller gradvis fall i funksjonsnivå som gjør at du ikke klarer det samme som før.

Hverdagsrehabilitering i hjemmet er en tjeneste som skal bidra til at du mestrer hverdagsaktiviteter som er viktige for deg, og kan bli boende i ditt eget hjem, selv med endret helsetilstand.

Dette er hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg for å mestre hverdagslivets utfordringer. Sammen lager vi en plan hvor du bestemmer mål og aktiviteter.

Hverdagsrehabilitering kan være fysisk trening, skape mestringstro, endringer i hjemlige omgivelser, ernæringsarbeid, medisinhåndtering og samarbeid med pårørende.

Hverdagsrehabilitering kan skje hjemme hos deg.

Slik foregår treningen

  • Sammen med deg kartlegger en ergoterapeut, en fysioterapeut eller sykepleier mulighetene og utfordringene dine, og sammen med deg lager vi en plan for hvordan du kan nå målene du setter deg.
  • Du følger denne planen sammen med hverdagsrehabiliteringsteamet i inntil seks uker, på dagtid mandag til fredag.
  • Du øver på hverdagsaktiviteter i kjente omgivelser, og trener hjemme hos deg selv eller i nærmiljøet ditt.
  • Sammen utarbeider dere også treningsøvelser som du gjør på egenhånd.

Hvem kan få tjenesten 

  • Du som er over 18 år og opplever funksjonsfall (både akutt og gradvis) som gjør at du ikke klarer hverdagen din som tidligere.
  • Du som har lyst til å mestre hverdagens utfordringer.
  • Du som søker om hjelpemidler for første gang.
  • Du som er motivert, i stand til å sette egne mål og delta aktivt i egen rehabiliteringsprosess.

Hva koster hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering i eget hjem er gratis.

Hva gjør jeg for å få tjenesten

Kontakt avdeling Helsefremmende og forebyggende tjenester i 

Sone nord (tidligere Asker)
Telefon: 90 17 23 84 / 40 43 45 13

Sone midt (tidligere Røyken inkludert Heggedal)
Telefon: 90 75 93 42 / 40 43 45 13

Sone sør (tidligere Hurum)
Telefon: 90 25 85 90 / 40 43 45 13