Rehabilitering i hjemmet

Kort fortalt

Rehabilitering i hjemmet er en tjeneste til deg over 18 år som har behov for tverrfaglig, spesialisert og planmessig oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsfall.

Rehabiliteringen skjer i ditt hjem, hvor du blir fulgt opp av et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier.

Tjenesten blir innvilget for en tidsavgrenset periode.

Hensikten med tjenesten er å oppnå best mulig funksjon, selvstendighet og kunne delta sosialt og i samfunnet ellers.

Rehabilitering er et samarbeid

 • Vi foretar en grundig kartlegging av ditt funksjonsnivå.
 • I samarbeid med deg, utformer vi en rehabiliteringsplan med utgangspunkt i hva som er viktig for deg.
 • Tiltakene blir tilpasset deg og tar utgangspunkt i hva du ønsker å få til.
 • Det kan også være aktuelt å samarbeide med for eksempel logoped, fastlege og hjemmesykepleie for å gi nødvendig bistand i din situasjon.
 • Pårørende er også være viktige samarbeidspartnere i rehabiliteringsprosessen.
 • Sammen med deg planlegger vi veien videre etter at avslutning av tjenesten.

Du kan få rehabilitering hvis du:

 • er over 18 år og oppholde deg i kommunen
 • bor i eget hjem
 • har behov for fagspesifikk og tverrfaglig rehabilitering, på grunn av fysisk sykdom, skade eller funksjonsfall
 • er motivert og i stand til å sette deg egne mål
 • er i stand til å delta aktivt i egen rehabiliteringsprosess

Ta kontakt for å finne ut om du kan få rehabilitering

Du kan ringe oss på telefon 480 79 146.

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

 1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
  Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
 2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
 3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
 4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)