Bekymret for rusmisbruk under svangerskap?

Kort fortalt

Gravide som har rusutfordringer kan få tilbud om ulike tiltak for å fullføre et rusfritt svangerskap og redusere risiko for skader på det ufødte barnet.

Dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan behandling under tvang bli vurdert.

Hvem kan sende bekymringsmelding

Som pårørende kan du sende inn en skriftlig bekymring til psykisk helse- og rustjenesten, eller på telefon til oppfølgingstjenesten, jf. Helse- og omsorgstjenestelovens §10-1.

Er du helsepersonell har du plikt til å informere den kommunale helse- og omsorgstjenesten, hvis det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3.

Hvordan melder jeg inn en bekymring

Du kan sende en skriftlig bekymring til psykisk helse- og rustjenesten eller ringe Forsterket oppfølgingstjeneste på telefon 94 02 30 72 eller 94 02 30 73.

Skriftlig melding

Asker kommune, v/Psykisk helse- og rustjenesten, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Hva skjer etter at jeg har meldt inn en bekymring

Når vi har mottatt bekymringsmeldingen, har vi plikt til å utrede saken og vurdere om det er grunnlag for å fremme sak til fylkesnemnda om behandling under tvang.

I utredningen kontakter vi den gravide, i tillegg til å innhente informasjon fra relevante parter, dersom kvinnen samtykker til det. Målet vårt er å få til et samarbeid med kvinnen som ruser seg om frivillig hjelp, men i noen situasjoner kan det likevel være nødvendig med bruk av tvangstiltak.

Som pårørende har du krav på skriftlig tilbakemelding når saken er ferdig utredet. Helsepersonell vil kun bli orientert dersom den gravide samtykker til at informasjonen blir delt.

Få hjelp til å gjennomføre et rusfritt svangerskap

Slik kan du få hjelp og støtte til å fullføre et rusfritt svangerskap

Bekymret for en annen persons rusmiddelavhengighet

Slik kan du gå fram dersom du er pårørende til en person med alvorlig rusmiddelavhengighet