Aktivitetshuset - for deg med psykiske helseutfordringer

Aktivitetshuset i Asker

Kontaktinfo

Åpningstider

Mandag, onsdag, torsdag og fredag: 09.00–15.15
Tirsdag: 09.00–20.00

Telefon
66 90 93 80/416 70 833
Besøksadresse
Idunns vei 3, Inngang A
1386 Asker
Vis i kart
Aktivitetshuset i Asker

Aktivitetshuset er en møteplass for deg som har moderate til alvorlige psykiske plager, med behov for sosialt fellesskap og individuelt tilpasset oppfølging.

Hvem passer tjenesten for

Aktivitetshuset er beregnet for voksne over 18 år med moderate til alvorlige psykiske helseutfordringer.

Hva innebærer tjenesten

Tjenestene du får på Aktivitetshuset blir til i samarbeid, og dette er noe av det du kan forvente:

  • Tjenesten utvikles i samarbeid med brukere av Aktivitetshuset.
  • Individuell oppfølging/psykisk helsehjelp med fokus på mestring i form av mestrings- og støttesamtaler, veiledning og kurs i å takle utfordringer og styrke selvstendighet.
  • Koordinering av tjenester til noen brukere.
  • Samarbeid med andre tjenester dersom bruker ønsker det.
  • Hjelp til å oppsøke lege eller andre i hjelpeapparatet
  • Møteplass med kafe hvor det er mulighet for lunsj i et sosialt fellesskap. Middag 1 kveld i uken.

Ta kontakt for finne ut om du kan få tjenesten

Kontakt oss ved å sende inn skjema

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Klikk her for å gå til skjemaet