Feltpleien er et lavterskel helsetilbud til rusmiddelmisbrukere som tilbyr:

  • Hjelp og råd ved helseproblemer
  • Brukerutstyr
  • Sårbehandling
  • Vaksinering (hepatitt A og B)
  • Hjelp til å oppsøke lege eller andre i hjelpeapparatet
  • Hjelp til akutt tannbehandling

Dette er et gratis tilbud, og vi som jobber her har taushetsplikt. Timebestilling er ikke nødvendig. Feltpleien har tilknyttet lege.

Du finner oss på Erteløkka 9 (samme inngang som NAV), eller på Varmestua (vis a vis politistasjonen, på andre siden av elva). 

Feltpleien kan treffes på telefon 915 25 070 eller 404 33 528 alle hverdager kl. 08:00 til 15:30.