Hvem kan få tjenesten

Feltsykepleien er et lavterskel helsetilbud for personer med rusmiddelmisbruk


Hvilken hjelp kan du få

 • Hjelp og råd ved helseproblemer
 • Brukerutstyr, røykefolie
 • Sårbehandling
 • Vaksinering (hepatitt A og B og influensa)
 • Hjelp til å oppsøke lege eller andre i hjelpeapparatet
 • Hjelp til akutt tannbehandling
 • Samtaler etter overdoser
 • Utdeling av Nalokson nesespray til brukere og pårørende
 • Opplæring i hjerte-lunge-redning.

Dette er et gratis tilbud, og vi som jobber her har taushetsplikt. Timebestilling er ikke nødvendig. Feltsykepleien er tilknyttet lege.

Hvordan kan du få hjelp

Vi holder til på Erteløkka 3 eller på Varmestua (vis a vis politistasjonen, på andre siden av elva).

Kontaktinformasjon
Feltsykepleien kan kontaktes på telefon alle hverdager kl. 08:00 til 15:30

 • Tone, telefon 915 25 070
 • Maria, telefon 404 33 528