Trenger du ekstra tilrettelegging for å delta i sosial aktivitet?

Kort fortalt

Du som har funksjonsnedsettelser eller sosiale utfordringer kan få vedtak om tilrettelagte fritidsaktiviteter.

Målet er at du skal få en mer aktiv fritid, komme ut av en isolert tilværelse, utvide det sosiale nettverket eller utvikle sosiale ferdigheter.

Gruppeaktiviteter hos Aktiv fritid

Mandager

Dansegruppe for jenter

Mandag kl. 17.30 – 19.30.

Tilbudet passer for deg som er i alderen 13 - 25 år

Oppmøte på Nordre Bondi gård, Fredtunveien 25

Dans etter latinske rytmer og sosialt samvær.

Sosial gruppe voksne (psykisk helse)

Klokken 16.00 - 18.30 

Oppmøte på Nordre Bondi gård, Fredtunveien 25 

Gruppa bestemmer aktivitetene sammen, f.eks. brettspill, kafe-/kinobesøk  

Gaming-gruppe (psykisk helse)  

Gaming med ordentlig gaming-utstyr på Nova, Borgen ungdomsskole 

Alder: fra 16 år og oppover 


Tirsdager

Lær å spille golf på innesimulator

Tirsdager klokken 16.00 - 18.00.

Sted: Peggen, Asker golfklubb.

Guttegruppe

Tirsdager klokken 16.30 - 19.00

Tilbudet passer for deg som er i alderen 9 - 13 år. 

Aktiviteter ute og inne på Nordre Bondi gård.

Brettspill, kortspill, Lego, tegning og utelek.

Sosial gruppe for voksne (psykisk helse)

Tirsdager klokken 16.30 - 19.00.

Gruppa bestemmer aktivitetene sammen, f.eks. brettspill, kafe-/kinobesøk o.l.

Sted: Seilerforeningen i Sætre, ved bussterminalen.


Onsdager

Klatring (to grupper)

Gruppe 1: klokken 17.30 - 19.00
Gruppe 2: klokken 19.00 - 20.30

Klatring på Holmen klatresenter med instruktører fra Aktiv fritid.

Golf ute

Klokken 16.00 - 18.00.

Vi lærer å spille golf med egen Pro på Asker golfklubb, Høgåsveien i Asker.


Torsdager

Lær å spille golf på innesimulator

Klokken 08.00 - 10.00.
4. november - 9. desember (seks ganger)

Sted: Peggen, Asker golfklubb

Sosial ungdomsgruppe (yngre)

Klokken 18.00 - 20.00.

Tilbudet passer for deg som er i alderen 14 - 16 år. 

Gruppa bestemmer aktivitetene sammen, f.eks. brettspill, kafe-/kinobesøk o.l.

Sted: Nordre Bondi gård (det hvite huset), Fredtunveien 25, Asker

Sosial ungdomsgruppe (eldre)

Klokken 18.00 - 20.00.

Tilbudet passer for deg som er i alderen 17 år og eldre. 

Gruppa bestemmer aktivitetene sammen, f.eks. brettspill, kafe-/kinobesøk o.l.

Sted: Nordre Bondi gård (det hvite huset), Fredtunveien 25, Asker


Fredager

Golf, grønn glede (GGG) (psykisk helse)

Klokken 10.00 - ca 14.00.

Sesongen er fra mai til oktober.

Aktiviteten starter med gruppetimer med Pro - deretter spil på banen.

Et slag av gangen (ESAG) (psykisk helse)

Asker Golfklubb samarbeider med foreningen ESAG, en ideell organisasjon som samarbeider med flere av landets golfklubber som har tilbudet Golf grønn glede (GGG) i sin klubb.

ESAG ønsker å drive aktivitetstilbud for mennesker med rusavhengighet eller for psykisk syke, unge domfelte og løslatte. De vil skape et aktivitetstilbud og en positiv arena for sosial utvikling, mangfold, integrering og nettverksbygging gjennom golf.

Praktisk info: Praktiske klær og sko - kle deg etter været. Klubben stiller med nødvendig utstyr.

Bowling

Klokken 16.30 - 18.30 . annenhver uke ( i ulike uker)

Vi spiller bowling sammen på Lucky Bowl på Holmen. Det er mulig å kjøpe seg mat og drikke

Det koster 50 kroner per serie, som må dekkes av deltakerne (minst to serier).

Det er en egenandel på 500 kroner - vi sender faktura.


Krever vedtak

Du må ha vedtak fra Asker kommune for å delta på aktivitetene, bortsett fra Bowling på fredager - kontakt Toril Haug på 934 71 160 for mer informasjon .

Fyll ut skjemaet nedenfor for å søke / finne ut om du kan få delta:

Kontakt oss ved å sende inn skjema

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen 

Tilbud som ikke krever vedtak

I tillegg til våre vedtaksbaserte tilbud, har også lag og foreninger en rekke tilrettelagte tilbud som kan passe. Vi har forsøkt å samle tilbudene:

I tillegg anbefaler vi å bruke aktivitetskalenderen for å finne ut hva som skjer i Asker - Hva skjer i Asker finner du her.  

Du kan også se på nettsiden for Vi fritid, hvor en del organisasjoner presenterer seg.

Spør oss hvis du lurer på noe

Eli Alexandersen
Telefon: 457 32 032
E-post:

Toril Haug
Telefon: 934 71 160
E-post: