Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Vern for risikoutsatte voksne

De sårbare og risikoutsatte voksne er mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk, eller det kan være omsorgssvikt/forsømmelse.

Kort fortalt

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Det kan være fordi de har en fysisk/psykisk/kognitiv funksjonsnedsettelse, er eldre eller rusavhengige.

TryggEst Asker består av tre koordinatorer samt flere ressurspersoner i de ulike tjenestene.

TryggEst-teamet gir råd og veiledning til ansatte og innbyggere, i tillegg til å vurdere og iverksette tiltak.

Ta kontakt på telefon 404 33 277. Telefonen betjenes alle hverdager klokken 09.00-14.00.

Du kan lese mer om det nasjonale TryggEst-tilbudet på nettsiden til Bufdir.

Se også vår side om Vold i nære relasjoner.