Avtale om henting av ombruksvarer

Bedrifter, organisasjoner, frivillige lag og foreninger kan søke om å hente ut ombruksvarer fra Askers gjenvinningsstasjoner og ombruksmottak. Dette tilbudet er gratis.

Mann som viser frem sykkeldekk i en sykkelbutikk der alt er brukt..
Foto: Resirkula

Kort om ordningen

Ved å hente ombruksvarer, kan din organisasjon, forening eller bedrift være med på å styrke den sirkulære økonomien i Asker - ved å gi nytt liv til produkter og materialer som noen andre har kvittet seg med.

Asker kommune har som mål å øke andelen ombruk fra ombruksmottakene.

Ulike avtaler du kan søke om

Du kan - på vegne av din bedrift, forening, organisasjon eller lignende - søke om:

 1. Fast avtale. En fast avtale innebærer henting av ombruksvarer med jevn hentefrekvens gjennom en full avtaleperiode (12 måneder).
 2. Annen avtale. Dette er avtaler om henting av ombruksvarer i kortere perioder, eller bare én gang.

Ombruksvarene som tilbys gjennom avtalen omfatter der hvor kommunen for tiden ikke har samarbeidspartnere ved gjenvinningsstasjonene og ved Omigjen ombrukssenter.

Du vil i søknadsskjemaet bli bedt om å spesifisere ønsket avtaletype og hva slags ombruksvarer du ønsker å hente ut. Avtalen kan eksempelvis gjelde sykler, bøker eller keramiske fliser.

Kriterier for å søke

Asker kommune ved avdeling Avfall og gjenvinning ønsker å inngå samarbeid med bedrifter, foreninger og organisasjoner om henting av ombruksvarer, og oppfordrer derfor alle som er interessert til å søke.

 • Kun organisasjoner, bedrifter, foreninger eller liknende kan søke - privatpersoner kan ikke søke om avtale.
 • Søknaden må inneholde en detaljert beskrivelse av hva dere vil gjøre med ombruksvarene for å sikre at tingene/materialene kommer tilbake i kretsløp/bruk.

For søkere med organisasjonsnummer som søker om fast ukentlig henting, gjelder i tillegg følgende:

 • Hvis organisasjonen eller bedriften er skattepliktig, må attest for skatt og merverdiavgift legges ved innsending av søknaden (skatteattesten skal ikke være eldre enn seks måneder regnet fra søknadsfristen).
 • Hvis organisasjonen eller bedriften omfattes av skattefritak, må dokumentasjon på dette lastes opp ved innsending av søknaden.

Frist for å søke

Fast avtale: 24. april 2023 er fristen for å søke om en fast avtale som vil gjelde i ett år fra kontraktsinngåelse.

Krav om rapportering og innsyn

Får du tilbud om avtale, og takker ja, forplikter du deg til å rapportere inn vekten på ombruksvarene du henter ut. Du må på forespørsel om innsyn kunne dokumentere hva som blir gjort med ombruksvarene. For eksempel gjennom regnskap, rapporter, samarbeidsavtaler eller liknende.

Slik søker du

Gå til søknadskjema (krever innlogging med BankId e.l.

Skjemaet gjelder for begge avtaletyper.

Obligatoriske vedlegg til søknaden

Obligatoriske vedlegg som må lastes opp før du sender inn skjemaet (se punktet om Kriterier ovenfor):

Vurdering av søknadene

Søkere/ søknader som prioriteres

Søkere som:

 • har et sirkulært konsept i sin bedrift, forening eller organisasjon.
 • har en plan for hvordan ombruksvarene skal brukes videre for å sikre at gjenstandene/materialene kommer tilbake i kretsløp/bruk (f.eks.: salg av ombruksvarer, reparasjon med sikte på videresalg. o.l.)
 • kan hente ut større mengder varer (stort volum).
 • har mulighet til å hente oftere.
 • er miljøvennlig i driften og opptatt av å profilere det grønne skiftet i kommunen og støtte opp om FNs bærekrafts mål.
 • driver med reparasjon av ombruksvarer.
 • har en plan for videre behandling som er i tråd med avfallshierarkiets prioriteringer.
 • kan dokumentere lav miljøbelastning med transport, for eksempel at varene fraktes korte avstander, benyttes kjøretøy/transport med laves mulig utslipp, lokale tiltak e.l.  
 • tar sosiale hensyn, herunder arbeidsinkludering og -trening. Det går ut på å inkludere personer og grupper i arbeidslivet.

Søkere med et samfunnsnyttig formål blir prioritert fremfor rent kommersielle aktører.

Behandlingstid

Alle søkere vil motta skriftlig svar på søknaden etter senest to uker.

Klage

Klage på behandlingen av din søknad må sendes til oss senest tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden.

Klageretten begrenser seg til påstand om feil eller mangelfull saksbehandling, og ikke til det skjønn som er utvist.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post:

Follestad.jpeg
Hver uke kaster innbyggere i Asker kommune tilsammen over 14 tonn småelektronikk i snitt på gjenvinningsstasjonene. Mye av dette kan vaskes, repareres og brukes. I dag er det ikke systemer, logistikk eller ressurser til å gjøre annet enn å kaste og sende til gjenvinning. Med avtaler om tilgang på brukte varer, kan elektronikken og andre varegrupper brukes på nytt. Det er det beste alternativet for å redusere avfall og produksjon av nye produkter.