15. mai: Forsiktig åpning for besøk ved bo- og omsorgsinstitusjoner

Kriseledelsen i Asker kommune har besluttet at fra og med mandag 18. mai vil bo- og omsorgssentre åpne forsiktig opp for besøk.

De siste to månedene har hele Norge hatt besøksrestriksjoner for pårørende og besøkende på helseinstitusjoner grunnet koronapandemien.

Kommunen venter nå på ny nasjonal veileder med nærmere retningslinjer for besøk ved institusjoner og omsorgsboliger. I tråd med nasjonale føringer har kommunen lagt til rette for en forsiktig gjenåpning fra og med 18. mai.

– Vi er svært glade for at våre beboere og pårørende nå kan treffes igjen, og gleder oss til å ta imot besøk i trygge og kontrollerte former. Våre nye besøksrutiner ivaretar nødvendige smittevernhensyn, og vi forholder oss til anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter og vår kommuneoverlege, sier direktør for velferd og sosial i Asker kommune, Aud Hansen.
Besøk i kontrollerte former

Når bo- og omsorgssentrene gradvis gjenåpner, vil besøket foregå utendørs eller i et eget besøksrom. Besøkende skal ikke gå inn på avdelingen, og det må det være to meters avstand mellom beboer og den besøkende. Besøkende må gjennomføre håndvask før og etter besøk. En besøksvert vil være til stede og sørge for at anbefalt avstand og hygiene overholdes.

– Det er riktig å ha med en besøksvert som legger til rette slik at smittevern og hygieneregler huskes på. Pårørende må avtale besøk på forhånd med sykehjemmet, sier Hansen.

Slik vil besøkene foregå

Når pårørende kommer på besøk ved våre bo- og omsorgssentre fra og med mandag 18. mai, vil besøkene foregå på denne måten:

 • Kun besøk utendørs. Der beboere ikke er i stand til å forlate rommet/leiligheten, og besøk er ansett for å være nødvendig, skal besøk tilrettelegges fortrinnsvis der beboer oppholder seg, eventuelt et egnet besøksrom i nærhet til utgang der hvor det er mulig å tilrettelegge
 • Besøkstider gjennomføres på faste tidspunkt og dager
 • Besøkets varighet er inntil 30 minutter, på det området som institusjonen har lagt til rette for
 • Maksimalt to besøkende per besøk.
 • Hver beboer kan ta imot besøk inntil én gang hver uke
 • Under besøket må det være to meters avstand mellom både beboer, pårørende og ansatte/ frivillige
 • Pårørende må forholde seg til oppsatt besøkstid og kontakte institusjonen for å avtale tid. Dette er viktig for å sikre trygge besøk for våre eldre. Vi vil føre besøksprotokoll over alle som kommer på besøk, slik at vi kan gjennomføre smittesporing dersom det blir nødvendig
 • Beboere får mulighet til å få besøk av sine pårørende, sammen med frivillige besøksverter, som har fått nødvendig smittevernopplæring

De viktigste kriteriene for alle besøk

 • Dersom du er syk, ber vi om at du ikke kommer på besøk. Avtal heller et telefonbesøk, eller digitalt besøk. Det gjelder uavhengig av antatt sykdom
 • Dersom du har vært utenfor Norge de siste 14 dager, kan du ikke besøke våre omsorgsboliger/institusjoner
 • Er du i hjemmekarantene, kan du ikke besøke våre omsorgsboliger/institusjoner
 • Det er ikke anledning til å ta med blomster, medbrakt mat og drikke, eller annet utstyr til disse besøkene
 • Besøkende må utføre håndhygiene før og etter besøket
 • Det er ikke anledning for å ta med seg husdyr under besøket, med mindre dyret betyr mye for den du besøker, og det blir holdt i bånd og ikke har kontakt med andre under besøket
 • Dersom besøkende blir syke eller får luftveissymptomer innen 48 timer etter besøk på institusjon, må dette meldes til omsorgsboligen/institusjonen
 • Vi ber om at dere tar kontakt med oss for å avtale besøkstid eller hvis du har spørsmål rundt dette

Her finner du kontaktinformasjon til våre bo- og omsorgssentre