Nettsiden oppdateres ikke lenger.

Denne oversikten oppdateres ikke lenger, men info er flyttet til Siste nytt/pressemeldinger.

Statistikk og siste nytt

Smitte og utbrudd på skoler, barnehager og øvrige kommunale virksomheter

Informasjon om eventuelle utbrudd, smitte i skoler og kommunale virksomheter. Denne oversikten oppdateres ikke lenger, men info er flyttet til Siste nytt/pressemeldinger.

Kort fortalt

Det er totalt registrert 18 koronarelaterte dødsfall i kommunen siden mars 2020. 

Pressemeldinger, siste nytt og statusrapporter fra kriseledelsen finner du her.

Tall og grafer over smittesituasjonen finner du her.

 

Smitte i private barnehager, private sykehjem og omsorgsboliger samt videregående skoler i Viken fremkommer ikke i vår kommunale oversikt, med mindre det er større utbrudd. Tilsvarende gjelder der smittede ikke har vært på skole/barnehage i smitteførende periode (ferie, allerede i karantene).


10. mai

Ved Vollen ungdomsskole er 40 personer satt i karantene på grunn av en person tilknyttet skolen er smittet.


3. mai

Det er påvist smitte hos én ansatt ved et bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelser. Vedkommende er satt i isolasjonskarantene og aktuelle nærkontakter er satt i karantene. 


30. april

Det er påvist smitte hos én elev med smitte ved Jansløkka skole. Aktuelle nærkontakter er satt i karantene. 


16. april

Det er påvist med smitte hos en person som har medført karantenesetting av aktuelle nærkontakter ved Torstad ungdomsskole.

En ansatt ved et bo- og omsorgssenter har fått påvist Covid-19.


15 april

Det er påvist en person med smitte som har medført karantenesetting av aktuelle nærkontakter ved Midtbygda skole.

En ansatt ved et bofellesskap innenfor heldøgns omsorg har fått påvist covid-19.


14. april

Det er påvist smitte hos én elev ved Vollen ungdomsskole.


13. april

Det er påvist smitte hos én elev ved Tofte barneskole.


12. april

Det er påvist smitte ved:

 • Sem barnehage
 • Vollen kystkulturbarnehage

9. april

Det er påvist smitte ved

Skoler

 • Folkestad barneskole
 • Asker International School

Barna har ikke vært på skolen i smitteførende periode.

Barnehager

 • Læringsverkstedet
 • Bleikerfaret

Andre tjenester

1 ansatt i tjeneste for funksjonshemmede har fått påvist smitte.


8. april

Skoler og barnehager

Det er påvist smitte ved følgende skoler og barnehager:

 • Asker videregående skole
 • Røyken videregående skole
 • Nesbru videregående skole
 • Vardåsen skole
 • Asker International School

Ingen av de smittede har vært på skolen eller i barnehagen i smitteførende periode.

Hjemmestjenesten

Én ansatt ved hjemmetjenesten, sone sentrum, har fått påvist Covid-19. Fire innbyggere som har mottatt tjenester av vedkommende, er definert som nærkontakter og satt i karantene.


7. april

Det er påvist Covid-19 ved: 

Bo- og omsorgssenter:

Det er påvist smitte hos en beboer ved et bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelser. Nærkontakter er varslet, og ledelsen har tett kontakt med kommuneoverlegen.  

Skoler og barnehage: 

Det er påvist smitte på følgende skoler og barnehager: 

 • Heggedal skole
 • Arnestad skole
 • Blakstad skole
 • Spikkestad skole
 • Lilleborg barnehage

Ingen av de smittede har vært på skolen eller i barnehagen i smitteførende periode. 


30. mars – 6. april

Det er påvist Covid-19 ved:

Skoler

 • Asker International school
 • Midtbygda skole
 • Vardåsen skole
 • Rønningen skole.

De smittede har ikke vært på skolen i smitteførende periode.

Barnehager

 • Solgården barnehage
 • Søndre Borgen barnehage

Andre virksomheter

 • Ansatt ved et bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelser 31.03.21.
 • En ansatt i avlastningstjenesten 31. 03.21.
 • Ansatt ved boenhet for psykisk utviklingshemmede 30. 03.21.
 • Ansatt på ved en bo- og avlastningsenhet enhet for barn med nedsatt funksjonsevne 30.03.21.

Alle berørte er informert. Beboerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand. Tett samarbeid mellom ledelsen og kommuneoverlegen.


29. mars

Det er påvist Covid-19 ved:

Skoler

 • Spikkestad barneskole
 • Vardåsen barneskole
 • Røyken ungdomsskole
 • Tofte ungdomsskole

Avlastning

En avdeling ved Bondi avlastning. Rutiner for smittevern følges, det er tett kontakt med kommuneoverlege og smittesporingsteamet, og samtlige på avdelingen testes.
Avlastningsopphold med oppstart 29/3 ved avdelingen, er utsatt. 

27. mars

Det er påvist Covid-19 ved:

Skoler

 • Slemmestad barneskole
 • Borgen ungdomsskole
 • Billingstad skole.

25. mars

Det er påvist Covid-19 ved:

Skoler

 • Vardåsen skole
 • Torstad ungdomsskole
 • Solvang ungdomsskole
 • Bleiker videregående skole

Barnehager

 • Solgården barnehage
 • Doktorgården barnehage

Bo- og omsorgssentre

 • Ansatt ved Risenga bo- og omsorgssnter og Solgården bo- og omsorgssenter

24. mars

Det er påvist covid-19: 

Bo- og omsorgssenter

Skoler:

Drengsrud barneskole, Asker international school og Bleiker videregående skole.

Barnehager:

Solgården barnehage.

Bo- og omsorgssentere

Risenga bo- og omsorgssenter, Solgården bo- og omsorgssenter


23. mars

Det er påvist covid-19 ved:

Skoler:

Jansløkka barneskoler, Arnestad barneskole, Drengsrud barneskole, Mellom-Nes barneskole, Bleiker videregående skole.

Det er innført rødt tiltaksnivå ved alle skoler i Asker fram til 11. april.

Det er innført digital hjemmeskole ved Landøya ungdomsskole, Røyken VGS og Nesbru VGS da det her er uoversiktlige utbrudd.

Barnehager:

Heggum barnehage og Østenstad barnehage.


22. mars

Det er påvist smitte på Arnestad skole. 66 elever og 10 voksne er satt i karantene til 27. mars.


20. mars

Smitte på skoler 

Det er registrert smitte ved Drengsrud barneskole, Jansløkka barneskole, Solvang ungdomsskole, Nesbru vgs. Kommuneoverlege og smittesporinsteamet følger opp tett. 

Smitte ved bofelleskap

En ansatt ved et bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelser har fått påvist Covid-19. Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet følger opp, og nærkontakter er satt i karantene og testes. Ledelsen ved bofellesskapet følger anbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet for å begrense koronautbruddet. 

Smitte ved bo- og omsorgssenter

Det er påvist smitte hos fire ansatte ved Bråset bo- og omsorgssenter. 
Oppfølging av personalet og pasienter er iverksatt, og ledelsen har tett kontakt med smittesporingsteam og kommuneoverlegen.

19. mars

Vi har registrert det høyeste smittetallet for én dag så lagt i pandemien med 47 smittede i går.

Smitte på skoler

Det er registret nye smittede ved Landøya ungdomsskole og ved Asker, Bleiker, Nesbru og Røyken videregående skoler. Utbruddene følges tett.


18. mars

Smitte ved skoler

Det er registrert smitte ved Torvbråten barneskole. Det er også registrert nye smittetilfeller på Landøya ungdomsskole og Asker videregående skole.


17. mars

Smitte ved skoler

Det er registrert smitte ved følgende skoler:

 • Nesøya barneskole
 • Landøya ungdomsskole
 • Risenga ungdomsskole
 • Bleiker videregående skole
 • Røyken videregående skole
 • Nesbru videregående skole
 • Asker videregående skole

Smitte ved bofellesskap

Det er registrert smitte hos én ansatt ved et bofellesskap.

Smitte ved Bråset

Det er registrert smitte hos to ansatte ved Bråset bo- og omsorgssenter. Berørte beboere, ansatte og pårørende er varslet. Vi anbefaler ikke besøk ved de aktuelle avdelingene i karantenetiden til og med 23. mars. 


16. mars

Smitte ved skoler

Det er registrert smitte ved følgende skoler:

 • Slemmestad barneskole
 • Landøya ungdomsskole
 • Risenga ungdomsskole
 • Solvang ungdomsskole
 • Røyken videregående skole
 • Nesbru videregående skole
 • Asker videregående skole

14. mars

Rødt tiltaksnivå på ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæringen fra 15. mars til og med 26. mars. 

Smitte ved skoler: 

Slemmestad ungdomsskole, Landøya ungdomsskole, Borgen ungdomsskole, Risenga ungdomsskole, Nesbru vgs, Røyken vgs.


13. mars

Smitte ved skoler: 

Landøya ungdomsskole, Borgen ungdomsskole, Risenga ungdomsskole, Blakstad skole, Nesbru VGS, Asker VGS, Bleiker VGS. Landøya og Borgen er hevet til rødt nivå. 

I tillegg er det smitte ved et bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelser.


12. mars

Smitte ved skoler

Én elev ved Nesbru videregående skole har fått påvist Covid-19.

Én elev ved Blakstad skole har fått påvist Covid-19. 35 personer er satt i karantene.

To elever ved Landøya ungdomsskole har fått påvist Covid-19. 81 elever og 10 ansatte er satt i karantene.


9. mars

Smitte ved Hovedgården ungdomsskole

Én elev ved Hovedgården ungdomsskole har fått påvist Covid-19. Alle nærkontakter følges opp og 48 personer er i karantene.

Smitte ved bofelleskap

En ansatt ved bofelleskap med tjenester til personer med funksjonsnedsettelse har fått påvist Covid-19. Vedkommende er satt i isolasjonskarantene.

Kommuneoverlegen i Asker har igangsatt ytterligere testing av ansatte og beboere. Nærkontakter er satt i karantene og testes. Beboere og ansatte følges opp tett med hensyn på symptomer eller endringer i helsetilstand.

I tillegg har personell ved administrasjonskontoret for vaksinearbeidet fått påvist Covid-19. Vaksinasjonsarbeidet går som planlagt.


5. mars

Smitte ved skoler

Én elev på 7. trinn på Drengsrud skole og én elev på 9. trinn på Spikkestad ungdomsskole har fått påvist Cocvid-19. Smittesporing er gjennomført og nærkontakter er satt i karantene.


4. mars

Smitte påvist ved Borgen ungdomsskole

Det er påvist Covid-19 hos 3 elever på 10. trinn på Borgen ungdomsskole. Nærkontakter er satt i karantene. Husstandsmedlemmer til nærkontakter skal også være i karantene inntil nærkontakt har testet negativ.


3. mars

Medarbeider ved innbyggertorg med påvist Covid-19-smitte

En medarbeider ved Heggedal innbyggertorg har fått påvist Covid-19. Vedkommende er satt i isolasjonskarantene til og med 8. mars. Kommuneoverlegen i Asker har igangsatt smittesporing. Nærkontakter er satt i karantene og testes. En av innbyggertorgets medarbeidere er satt i karantene, tre medarbeidere er i avklaringskarantene etter testing.

De fleste av innbyggertorgets tjenester er åpne, med strenge smittevernrutiner som tidligere. Heggedal innbyggertorg følger smittevernanbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet. Alle ansatte med minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme.

Bekreftet smitte ved Asker videregående skole

En elev på 3. trinn ved Asker videregående skole har fått påvist koronasmitte onsdag kveld. Det er ikke påvist mutert virus, men det er sterk mistanke om det. Eleven har ikke vært på skolen i smitteførende periode. 65 personer er satt i karantene.

Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet som er i gang med å kontakte alle de berørte elevene. Smittesporingsteamet har avklart at mange av ungdommene ved skolen har vært på fest med den smittede i smitteførende periode 26. og 27. februar. Alle som har vært på disse festene i helgen settes i karantene fra onsdag 3.mars.

Ber nærkontakter om å teste seg

- Vi ber alle som har vært på fest med vedkommende om å teste seg i løpet av torsdag 4.mars. Dette er viktig for å få oversikt over smittesituasjonen og for å hindre videre spredning. Sporingsteamet vil ringe alle nærkontakter i løpet av torsdag. Om noen har vært på de aktuelle festene i helgen og ikke blir kontaktet torsdag 4.3, ber vi om at de ringer Koronatelefonen 66715999, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Hun ber også husstandsmedlemmer om å være i avklaringskarantene inntil negativ test er påvist.


26. februar

Smitte ved arbeidssenter

En ansatt ved et arbeids- og aktivitetssenter har fått påvist Covid19 og det er mistanke om mutert virus. Vedkommende er satt i isolasjonskarantene.

Kommuneoverlegen i Asker har igangsatt smittesporing. Tre brukere og tre ansatte er satt i nærkontaktkarantene og testes. Husstandsmedlemmer til nærkontaktene er satt i avklaringskarantene.


25. februar

Om vaksinering

Koronavaksinasjonen går sin gang i Asker. De fleste av de over 85 år er nå vaksinert og vi har begynt å vaksinere de mellom 75 og 84 år. Vi håper at denne gruppen er vaksinert ferdig i midten av april, men dette er avhengig av antall vaksiner vi får. Vi får hver uke leveranser av vaksinedoser fra nasjonalt hold, men det er varierende hvor mye vi får.
Se her for mer om vaksine (lenke til vaksinesiden).

Smitte ved Rønningen skole

54 elever og 11 ansatte på 1. og 7. trinn ved Rønningen barneskole er av kommuneoverlegen satt i karantene fra onsdag 24. feb. og ut mandag 1. mars.
En voksen person har fått påvist smitte. Alle hustandsmedlemmer er i ventekarantene da det er mistanke om mutert virus. Alle her fått informasjon og situasjonen følges tett.

Smitte ved videregående skoler i Asker

Da én elev ved Røyken Videregående skole mandag 15. februar fikk påvist britisk mutert virus, ble hele skolen satt i midlertidig karantene. Situasjonen ble fulgt tett de påfølgende dagene og alle berørte ble holdt informert. Totalt er det nå tre elever med påvist smitte, disse tilhører to ulike klynger. Det er pr i dag ikke mistanke om generell utbredt smitte i nærområde. På skolens nettsider meldes det at det fra 1. mars er gult tiltaksnivå.

Det er et pågående utbrudd ved Nesbru VGS som følges tett av kommuneoverlegen. Det er foreløpig påvist 4 smittede elever med sannsynlig mutert virus. Det er pr i dag ikke påvist ytterligere smitte på skolen etter testing av de som er i karantene. Det har også vært smitte ved Bleiker videregående skole, men her er karantenetiden avsluttet. Kommuneoverlegen vurderer per i dag at det er liten risiko for utvikling av utbrudd som følge av denne situasjonen.

Kommuneoverlegen følger alle smittesituasjoner tett.


14. februar

Det ble registrert tre nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. To kvinner og én mann. Én av de smittede er i 30-årene, to i i 60-årene. Alle er smittet i Norge. 177 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.


13. februar

Det ble registrert fem nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Én kvinne og fire menn. Én av de smittede er i aldersgruppen 0-9 år, tre i aldersgruppen 10-19 år, én i 60-årene. Alle er smittet i Norge. 235 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.


12. februar

Det ble registrert tre nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Tre menn. Alle tre er i 50-årene. Alle er smittet i Norge. 224 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.


11. februar

Det ble registrert fire nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Én kvinne og tre menn. To av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 30-årene og én  i 40-årene. Alle er smittet i Norge. 311 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

Smitte i barnehage

en ansatt ved en avdeling i Utsikten barnehage har testet positivt for Covid-19. Det er totalt ni som settes i karantene, syv barn og to ansatte. 


10. februar

Det ble registrert åtte nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Tre menn og fem kvinner. Tre av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, to i 20-årene,  én  i 40-årene, én  i 50-årene og én i 60-årene. Alle er smittet i Norge.

429 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.


9. februar

Det ble registrert åtte nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Fem menn og tre kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, to i 20-årene,  tre i 30-årene, én  i 40-årene og én i 50-årene. Alle er smittet i Norge.

350 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

Smitte ved bofelleskap til personer med funksjonsnedsettelse

En ansatt ved bofelleskap med tjenester til personer med funksjonsnedsettelse har fått påvist Covid-19. Vedkommende er satt i isolasjonskarantene i annen kommune. Smittesporing i annen kommune viser med stor sannsynlighet at det er snakk om den engelske virusvarianten av covid19. 

Kommuneoverlegen i Asker har igangsatt ytterligere testing av ansatte og beboere i bofellesskapet. Nærkontakter er satt i karantene og er testet. Gjeldene beboere og ansatte følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand.

Ledelsen ved bofellesskapet følger anbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet for å begrense koronautbruddet. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt. Alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme.


8. februar

Det ble registrert to nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Én mann og én kvinne. Én av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år og én er i 20-årene. Begge er smittet i Norge. Antall personer testet ved kommunens koronaklinikk er ikke oppgitt.

Britisk virusvariant ved to skoler

Britisk virusvariant ved Sætre ungdomsskole og Folkestad barneskole 


7. februar

Det ble registrert to nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Én mann og én kvinne. Én er i 20-årene, og én er i 40-årene. Begge er smittet i Norge. 167 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.


6. februar

Det ble registrert åtte nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Fire menn og fire kvinner. To av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 30-årene, to i 40-årene, to i 50-årene og én i 60-årene. Alle er smittet i Norge.

320 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

Slemmestad skole

Det er ett bekreftet smittetilfelle ved Slemmestad skole. Alle nærkontakter er informert og satt i karantene. 


5. februar

Det ble registrert 10 nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Seks menn og fire kvinner. Fem av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 20-årene, tre i 40-årene og én i 60-årene. Alle er smittet i Norge. 230 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

Sætre ungdomsskole

Det er påvist korona hos nok en ansatt på skolen. Alle berørte er informert og nærkontakter er satt i karantene.

Folkestad skole

Én elev ved skolen har testet positivt for Covid-19. Alle berørte er informer og nærkontakter er satt i karantene.


4. februar

Det ble registrert 10 nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Syv menn og tre kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, to i 20-årene, to i 30-årene, to i 40-årene, én i 50-årene og to i 60-årene. Ni er smittet i Norge og én i utlandet. 273 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

Bråsethøgda bofelleskap

Én ansatt, bosatt i annen kommune, har testet positivt for Covid-19. Dette medfører at en beboer settes i karantene.


3. februar

Det ble registrert 16 nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Ti menn og seks kvinner. To av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, tre i 20-årene, to i 30-årene, fire i 40-årene, to i 50-årene, én i 60-årene og to i 70-årene. Alle er smittet i Norge. 276 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

Sætre ungdomsskole

Én ansatt har testet positivt for Covid-19. De med påvist smitte er satt i isolasjon, og eventuelle nærkontakter er satt i karantene. Kommuneoverlegen følger situasjonen tett.

Nesbru videregående skole

Det er et pågående utbrudd ved skolen. Alle med påvist smitte er satt i isolasjon og nærkontakter er satt i karantene. Kommuneoverlegen følger situasjonen tett.

Blakstad sykehus

Det er et pågående utbrudd ved sykehuset. Alle med påvist smitte er satt i isolasjon og nærkontakter er satt i karantene. Kommuneoverlegen følger situasjonen tett.


2. februar

Det er registrert to nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet: en mann og en kvinne. En er i 30-årene, og en er i 60-årene. Begge er smittet i Norge. 386 personer er testet ved kommunens koronaklinikk mandag. 


1. februar

Det ble registrert fire nye smittetilfeller i Asker 31. januar. To menn og to kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år og tre i 20-årene. Alle er smittet i Norge. Antall personer testet ved kommunens koronaklinikk er ikke oppgitt.

Smitteutbrudd ved Nesbru videregående skole

Kommuneoverlege, Meera Grepp, bekrefter at per 30. februar er det påvist 8 Covid-19 tilfeller ved Nesbru videregående skole. Utbruddet er oversiktlig, og kommuneoverlegen besluttet mandag 1. februar at skolen fortsetter på rødt nivå inntil 8.2.21.
Les pressemelding her.

Én person med mutert virusvariant i Asker

Det er oppdaget en person med den engelske varianten av mutert virus i Asker.

Vedkommende har fått påvist positiv koronaprøve. Vi vet samtidig at smittekilden er en person med positiv test på den engelske virusvarianten. Vi har derfor konkludert med at vedkommende også er smittet, og vi følger opp i tråd med det, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

I slike tilfeller er det ifølge kommuneoverlegen ikke nødvendig å gjennomføre en spesiell undersøkelse (genom-sekvensering), da sannsynligheten er så stor for at vedkommende er smittet av den engelske virusvarianten. Grepp understreker at vedkommende har vært i karantene etter reise, har ikke hatt nærkontakter, og er nå frisk igjen.


31. januar

Det ble registrert syv nye smittetilfeller i Asker 30. januar. Fem menn og to kvinner. To av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 20-årene, én i 30-årene, tre i 50-årene. Seks er smittet i Norge, én i utlandet. 176 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.


30. januar

Det ble registrert ti nye smittetilfeller i Asker 29. januar. Ni menn og én kvinner. Fire av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 20-årene, én i 40-årene, fire i 50-årene. Alle er smittet i Norge. 246 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.


29. januar

Det ble registrert 3 nye smittetilfeller i Asker 28. januar. To menn og én kvinne. Én av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 20-årene, én i 50-årene. Alle er smittet i Norge. 312 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.


28. januar

Det ble registrert åtte nye smittetilfeller i Asker 27. januar. Fire menn og fire kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 20-årene, én i 30-årene, én i 40-årene, én i 50-årene, to i 60-årene og én i 70-årene. Alle er smittet i Norge. 296 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

Midtbygda skole

Én elev har testet positivt for Covid-19. Eleven har ikke hatt nærkontakt med andre elever på skolen. 26 elever og 3 ansatte på 6. trinn er satt i karantene.


27. januar

Det ble registrert to nye smittetilfeller i Asker 26. januar. Én mann og én kvinne. Én av de smittede er i 30-årene og én i 70-årene. Begge er smittet i Norge. 326 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.


26. januar

Det ble registrert ett nytt smittetilfelle i Asker 25. januar. Én kvinne i 50-årene, smittet i Norge. 317personer er testet ved kommunens koronaklinikk.


25. januar

Det ble registrert ett nytt smittetilfelle i Asker 24. januar. Én mann i 60-årene, smittet i Norge. Antall testet ved kommunens koronaklinikk er ikke oppgitt.


24. januar

Det ble registrert fem nye smittetilfeller i Asker 23. januar. Tre menn og to kvinner. Én av de smittede er i 20-årene, to i 30-årene, én i 50-årene og én i 60-årene. Alle er smittet i Norge. 167 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.


23. januar

Det ble registrert fire nye smittetilfeller i Asker 22. januar. Alle fire er kvinner. To av de smittede er i 30-årene, én i 40-årene og én i 50-årene. Alle er smittet i Norge. 146 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.


22. januar

Det ble registrert tre nye smittetilfeller i Asker 21. januar. Tre menn og ingen kvinner. Én av de smittede er i 20-årene, én i 30-årene og én i 70-årene. Alle er smittet i Norge. 163 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

21. januar

Det ble registrert én ny smittetilfeller i Asker 20. januar. Én mann i 30-årene, smittet i Norge. Antall testet ved kommunens koronaklinikk er ikke oppgitt.

20. januar

Det ble registrert syv nye smittetilfeller i Asker 18. januar. Tre menn og fire kvinner. Én av de smittede er i 20-årene, én i 30-årene én i 40-årene, to i 60-årene, én i 80-årene og én i 90-årene. Alle er smittet i Norge. 226 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

19. januar

Det ble registrert fem nye smittetilfeller i Asker 18. januar. Én mann og fire kvinner. To av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 20-årene og to i 40-årene. Alle er smittet i Norge. 317 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

18. januar

Det ble ikke registrert nye smittetilfeller i Asker 17. januar. Antall testet ved kommunens koronaklinikk er ikke oppgitt.

Risenga bo- og omsorgssenter

En ny ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter har testet positivt for covid-19-smitte.

Den ansatte er i isolasjon. En ansatt og to beboere er satt i karantene. Øvrige beboere på berørt avdeling og ansatte som har vært på jobb samtidig testes.

Smitte i barnehage

Det er påvist smitte hos en ny ansatt ved Mellom-Nes FUS barnehage, avdeling Veslefrikk. Kartlegging har vist at det ikke er tilkommet nye nærkontakter i avdelingen utover de som allerede er satt i karantene.

17. januar

Det ble registrert syv nye smittetilfeller i Asker 16. januar. Fire menn og tre kvinner. Tre av de smittede er i alderen 10-19 år, én i 20-årene, to i 40-årene, én i 70-årene. Alle syv er smittet i Norge og én i utlandet. 182 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

16. januar

Det ble registrert seks nye smittetilfeller i Asker 15. januar. Én mann og fem kvinner. Én av de smittede er i 30-årene, fire i 40-årene, én i 50-årene. Fem er smittet i Norge og én i utlandet. 238 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

Smitte i barnehage

To ansatte i Mellom Nes FUS barnehage har fått påvist Covid-19. Tre avdelinger er berørt. 17 ansatte og 51 barn er satt i karantene.

15. januar

Det ble registrert ni nye smittetilfeller i Asker 14. januar. Seks menn og tre kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 0-9 år, tre i 20-årene, én i 30-årene, én i 40-årene, to i 50-årene og én i 70-årene. Seks er smittet i Norge og tre i utlandet. 239 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

14. januar

Det ble registrert 10 nye smittetilfeller i Asker 13. januar. Seks menn og fire kvinner. Fire av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 20-årene, tre i 50-årene og to i 60-årene. Disse 10 er smittet i Norge. Antall testet ved kommunens koronaklinikk er ikke oppgitt.

Nytt tilfelle av covid-19-smitte hos ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter

En ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter har testet positivt for covid-19-smitte. Den ansatte har ikke hatt pasientkontakt. Ingen beboere er i karantene. Nærkontakter er satt i karantene og den ansatte er satt i isolasjon. Vaksinasjon av beboerne gjennomføres som planlagt.

Sykehjemmet holder åpent for besøk i henhold til gjeldende besøksrutiner.

13. januar

Det ble registrert 20 nye smittetilfeller i Asker 12. januar. 13 menn og syv kvinner. Fem av av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, to i 20-årene, tre i 30-årene, fire i 40-årene, fire i 50-årene, én i 60-årene og én i 70-årene. 19 er smittet i Norge og én i utlandet. 309 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

12. januar

Det ble registrert fem nye smittetilfeller i Asker 11. januar. Fire menn og én kvinne. To av de smittede er i 20-årene, én i 30-årene og to i 40-årene. Tre er smittet i Norge og to i utlandet. 460 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

11. januar

Det ble registrert åtte nye smittetilfeller i Asker 10. januar. Tre menn og fem kvinner. Én av de smittede er i alderen 10-19 år, én i 20-årene, én i 30-årene, to i 50-årene, to i 70-årene og én i 80-årene. Alle er smittet i Norge. Antall testet ved kommunens koronaklinikk er ikke oppgitt.

10. januar

Det ble registrert fem nye smittetilfeller i Asker 9. januar. Fire menn og én kvinne. Én av de smittede er i alderen 10-19 år, én i 20-årene, én i 30-årene, én i 40-årene, én i 50-årene. Alle er smittet i Norge. 286 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

9. januar

Det ble registrert 13 nye smittetilfeller i Asker 8. januar. 10 menn og tre kvinner. Én av de smittede er i alderen 0-9 år, tre i alderen 10-19 år, én i 20-årene, tre i 40-årene, tre i 50-årene og to i 70-årene. Ti er smittet i Norge og tre i utlandet. 308 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. 

Slemmestad barneskole

Én elev på 7. trinn har testet positivt for Covid-19. Nærkontakter er satt i hjemmekarantene. 

8. januar

Det ble registrert tolv nye smittetilfeller i Asker 7. januar. Syv menn og fem kvinner. Én av de smittede er i 20-årene, tre i 30-årene, to i 40-årene, én i 50-årene, fire i 60-årene og én i 80-årene. Ti er smittet i Norge og to i utlandet.

337 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

Hjemmetjenesten Vollen

Én ansatt har testet positivt for Covid-19. Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter som blir satt i hjemmekarantene.

Holmen omsorgsbolig

Én ansatt har testet positivt for Covid-19. Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter som blir satt i hjemmekarantene.

7. januar

Det ble registrert 7 nye smittetilfeller i Asker 6. januar. Fire menn og tre kvinner. To av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 20-årene og fire i 50-årene. Seks er smittet i Norge og en i utlandet.

343 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

6. januar

Det ble registrert 17 nye smittetilfeller i Asker 5. januar. Syv menn og ti kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 0-9 år, én i aldersgruppen 10-19 år, tre i 20-årene, fem i 30-årene, fire i 40-årene, én i 60-årene og to i 80-årene. 14 er smittet i Norge og tre i utlandet. 356 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

5. januar

Det ble registrert syv nye smittetilfeller i Asker 4. januar. Fire menn og tre kvinner. To av de smittede er i 20-årene, én i 30-årene, to i 40-årene og to i 80-årene. Syv er smittet i Norge. 393 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

4. januar

Det ble registrert fire nye smittetilfeller i Asker 3. januar. Én mann og tre kvinner. To av de smittede er i 30-årene, én i 50-årene og én i 60-årene. Alle er smittet i Norge.

3. januar

Det ble registrert åtte nye smittetilfeller i Asker 2.  januar. Fire menn og fire kvinner. Tre av de smittede er i aldersgruppen 0-9 år, én i aldersgruppen 9-19 år, to i 30-årene, én i 40-årene og én i 50-årene. Syv er smittet i Norge, én i utlandet. 182 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

2. januar

Det ble registrert null nye smittetilfeller i Asker 1. januar. 

Nilsemarka barnehage 

12 barn og 6 ansatte er satt i karantene tom 08.01.21, da en ansatt har testet positivt.

1. januar

Det ble registrert fem nye smittetilfeller i Asker 31. desember. Fire menn og  én kvinne. Tre av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 20-årene og  én i 40-årene. Fem er smittet i Norge, én i utlandet. 131 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

31. desember

Det ble registrert 12 nye smittetilfeller i Asker 30. desember. Åtte menn, fire kvinner. Fem av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, tre i 20-årene, fire i 40-årene. 11 er smittet i Norge, én i utlandet. 187 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

30. desember

Det ble registrert 13 nye smittetilfeller i Asker 29. desember. Alle er menn. Én av de smittede er i aldersgruppen 0-9 år, én er 10-19 år, fire i 30-årene, to i 40-årene, én i 50-årene, tre i 60-årene, én i 70-årene. 12 er smittet i Norge, én i utlandet. 191 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

29. desember

Det ble registrert åtte nye smittetilfeller i Asker 28. desember. Fem menn og tre kvinner. Tre av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, en i 20-årene, to i 30-årene og to i 50-årene. 186 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

28. desember

Det ble registrert null nye smittetilfeller i Asker 27. desember. Antall testede er 134.

27. desember

Det ble registrert null nye smittetilfeller i Asker 26. desember. Antall testede er ikke oppgitt.

26. desember

Det ble registrert fem nye smittetilfeller i Asker 25. desember. Tre menn og to kvinner. To av de smittede er i 30-årene, én i 40-årene, og to i 50-årene. Alle er smittet i Norge. 10 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

25. desember

Det ble registrert 10 nye smittetilfeller i Asker 24. desember. Seks menn og fire kvinner. Én av de smittede er i alderen 0-9 år, fire i alderen 10-19 år, to i 20-årene, én i 30-årene, to i 50-årene. Ni er smittet i Norge, én i utlandet. 74 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

24. desember

Det ble registrert 8 nye smittetilfeller i Asker 23. desember. Fem menn og tre kvinner. Én av de smittede er i 20-årene, tre i 30-årene, to i 40-årene og to i 50-årene. Alle er smittet i Norge. 283 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

Jansløkka skole

Et nytt tilfelle av koronasmitte ved Jansløkka skole. Elever og ansatte som har vært i nærkontakt med den smittede, er pålagt karantene.

23. desember

Det ble registrert 20 nye smittetilfeller i Asker 22. desember. Ti menn og ti kvinner. Tre av de smittede er i alderen 0-9 år, fire i alderen 10-19 år, seks i 30-årene, fem i 40-årene og to i 50-årene. 19 er smittet i Norge, én i utlandet. 431 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

22. desember

Det ble registrert tre nye smittetilfeller i Asker 21. desember. To menn og én kvinne. Én av de smittede er i 20-årene, én i 50-årene og én i 80-årene. Alle  er smittet i Norge. 543 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

Spikkestad omsorgsboliger

En beboer ved Spikkestad omsorgsbolig har testet positiv for Covid-19. To ansatte og to beboere settes i karantene.

21. desember

Det ble registrert fire nye smittetilfeller i Asker 20. desember. Tre menn og én kvinne. To av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, to i 30-årene. Alle fire er smittet i Norge. Antall testet ved kommunens koronaklinikk er ikke oppgitt.

Jansløkka skole

En elev på Jansløkka skole har testet positivt for Covid 19. Elever og ansatte som har vært i nærkontakt med den smittede, er pålagt karantene.

20. desember

Det ble registrert 16 nye smittetilfeller i Asker 19. desember. Fem menn og 11 kvinner. Fire av de smittede er i aldersgruppen 0-9 år, fire er mellom 10-19 år, tre i 30-årene, to i 40-årene, én i 50-årene, én i 60-årene, én i 80-årene. 13 er smittet i Norge, tre i utlandet. Antall testet ved kommunens koronaklinikk er 207.

Helledammen FUS barnehage

Et barn på én avdeling har testet positivt for Covid-19. Barn og ansatte på to avdelinger som har vært i nærkontakt med den smittede settes i hjemmekarantene.

Espira Gullhella barnehage

Et barn på én avdeling har testet positivt for Covid-19.Barn og ansatte på avdelingen, som har vært i nærkontakt med den smittede, settes i hjemmekarantene.

19. desember

Det ble registrert 7 nye smittetilfeller i Asker 18. desember. To menn og fem kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 30-årene, to i 40-årene, tre i 50-årene. Alle er smittet i Norge. Antall testet ved kommunens koronaklinikk er ikke oppgitt.

Jansløkka barneskole

Én elev har testet positivt for Covid-19. 33 elever og 4 ansatte på 6. trinn er satt i karantene

18. desember

Det ble registrert 13 nye smittetilfeller i Asker 17. desember. Ti menn og tre kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 0-9 år, to i aldersgruppen 10-19 år, én i 20-årene, to i 30-årene, tre i 40-årene, én i 50-årene, to i 60-årene og en i 80-årene. Alle er smittet i Norge. Antall testet ved kommunens koronaklinikk er ikke oppgitt.

Vepsebolet barnehage

En ny ansatt og ett barn ved en avdeling i Vepsebolet barnehage har testet positivt for Covid-19. Det er totalt 20 personer som settes i forlenget karantene, 14 barn og 6 ansatte.

17. desember

Det ble registrert 12 nye smittetilfeller i Asker 16. desember. Ni menn og tre kvinner. En av de smittede er i aldersgruppen 0-9 år, en i aldersgruppen 10-19 år, én i 20-årene, to i 40-årene, fire i 50-årene, to i 60-årene og en i 70-årene. Ellve er smittet i Norge, mens en person er smittet i utlandet. 322 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

Risenga bo- og omsorgssenter

Det er påvist covid-19 smitte hos en ansatt ved Risenga bo- og omsorgssenter. To beboere er satt i karantene.

16. desember

Det ble registrert elleve nye smittetilfeller i Asker 15. desember. Fire menn og syv kvinner. Fire av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 20-årene, to i 40-årene og fire i 70-årene. Alle er smittet i Norge. Antall testet ved kommunens koronaklinikk er ikke oppgitt.

Vepsebolet barnehage

En ansatt ved en avdeling i Vepsebolet barnehage har testet positivt for Covid-19. Det er totalt 20 personer som settes i karantene, 14 barn og 6 ansatte.

15. desember

Det ble registrert to nye smittetilfeller i Asker 14. desember. Én mann og én kvinne. Én av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år og én i 20-årene. Én er smittet i Norge og én i utlandet. 360 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

14. desember

Det ble registrert fem nye smittetilfeller i Asker 13. desember. Tre menn og to kvinner. To av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 30-årene og to i 70-årene. Alle er smittet i Norge. Antall testede er ikke oppgitt.

Spikkestad skole

En elev på Spikkestad skole har testet positivt for Covid-19. 47 elever på trinnet er satt i hjemmekarantene.

13. desember

Det ble registrert 17 nye smittetilfeller i Asker 12. desember. 14 menn og tre kvinner. Fem av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, to i 20-årene, tre i 30-årene, to i 40-årene, tre i 50-årene, én i 60-årene, én i 70-årene. 16 er smittet i Norge, én i utlandet. Totalt er det 780 registrerte smittede i Asker.

Midtbygda skole

En ansatt på Midtbygda skole har testet positivt for Covid-19. 28 personer er satt i karantene, 25 elever og 3 voksne. Kommuneoverlegen understreker at det er viktig at elever og andre følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon, også om disse kun er milde som sår hals og rennende nese.

12. desember

Det ble registrert ni nye smittetilfeller i Asker 11. desember. Sju menn og to kvinner. Tre av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, to i 40-årene, én i 60-årene, én i 70-årene og to i 80-årene. Alle er smittet i Norge. 263 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt er det 763 registrerte smittede i Asker.

Heggedal skole

En elev har testet positivt for korona ved Heggedal skole, 7. klasse.
43 personer settes i karantene, 38 elever og 5 ansatte.

Midtbygda skole

En elev på 7. trinn har fått påvist Covid-19. Kommuneoverlegen understreker at det er viktig at elever og andre følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon, også om disse kun er milde som sår hals og rennende nese.

Hjemmesykepleien

En bruker i Hjemmetjenesten har fått påvist Covid19. Vedkommende er satt i isolasjonskarantene. Nærkontakter er satt i karantene og testes. 4 ansatte er satt i karantene. Brukerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand. Situasjonen følges nøye, nødvendige smitteverntiltak er iverksatt. Alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme.

 

11. desember

Det ble registrert elleve nye smittetilfeller i Asker 10. desember. Fem menn og seks kvinner. Tre av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, tre i 30-årene, to i 40-årene, én i 50-årene og to i 70-årene. Alle er smittet i Norge. 261 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

Hjemmetjenesten

Én ansatt i hjemmetjenesten har testet positivt for korona og har ført til at 8 ansatte og 10 brukere ble satt i karantene.

Røyken ungdomsskole 

Én elev har testet positivt for korona ved Røyken ungdomsskole. 6 elever på 9. trinn er satt i karantene.

Smittevernteamet avklarer om det kan være andre som har vært nærkontakt.

10. desember

Det ble registrert 18 nye smittetilfeller i Asker 9. desember. Ni menn og ni kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 0-9 år, ni i aldersgruppen 10-19 år, to i 30-årene, fire i 40-årene, én i 50-årene og én i 60-årene. Alle er smittet i Norge. 232 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

Smitte ved Midtbygda skole

Én ny elev ved Midtbygda skole har testet positivt for Covid-19. Dette medfører at ytterligere 18 elever er satt i karantene.

9. desember

Det ble registrert ni nye smittetilfeller i Asker 8. desember. Fire menn og fem kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, fire i 20-årene, to i 30-årene, én i 40-årene og én i 50-årene. Alle er smittet i Norge. 314 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Det ble registrert to nye dødsfall. Begge personene var eldre innlagt på sykehus.

Smitte ved Midtbygda skole

En elev på Midbygda skole har testet positivt for Covid-19. Det er totalt 28 personer som settes i karantene, 26 elever og 2 ansatte.

Smitte ved Doktorgården barnehage

En ansatt i barnehagen har testet positivt for Covid-19. Barn og ansatte på avdeling som har vært i nærkontakt med den smittede, settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen.

Asker videregående skole

Én elev ved Asker videregående har testet positivt for Covid-19. 14 elever er satt i karantene.

Smitte ved Fredtunveien bofellesskap

En ansatt ved Fredtunveien bofellesskap har testet positivt på Covid-19. Den ansatte har vært i karantene og det får derfor ingen konsekvenser for beboerne eller de øvrige ansatte ved boligen.

8. desember

Det ble registrert tre nye smittetilfeller i Asker 7. desember. Én mann og to kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 40-årene og én i 50-årene. Alle er smittet i Norge. 328 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

6. desember

Det er syv nye registrerte smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Tre menn og fire kvinner. To av de smittede er i 20-årene, to i 30-årene og tre i 40-årene. Alle er smittet i Norge. Antall testede er ikke oppgitt.

5. desember

Det er seks nye registrerte smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Fire menn og to kvinner. Én av de smittede er i 20-årene, én i 30-årene, to i 40-årene, to i 50-årene. Alle er smittet i Norge. Antall testede er ikke oppgitt. Totalt antall smittede er 706.

4. desember

Det er 12 nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Seks menn og seks kvinner. To av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, to i 20-årene, én i 30-årene, fire i 40-årene, to i 50-årene, én i 80-årene. All er smittet i Norge. 237 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt antall smittede er 700.

3. desember

Det er 17 nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. ti menn og syv kvinner. Fem av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 20-årene, to i 30-årene, to i 40-årene, fire i 50-årene, to i 60-årene og én i 70-årene. All er smittet i Norge. 272 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.

2. desember

Det er åtte nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Fem menn og tre kvinner. To av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, tre i 20-årene, én i 30-årene, én i 50-årene og én i 80-årene. Alle er smittet i Norge. Det er 249 nye testede ved kommunens koronaklinikk.

1. desember

Det er 22 nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. 13 menn og ni kvinner. Tre av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, to i 20-årene, seks i 30-årene, tre i 40-årene, fem i 50-årene, to i 60-årene og én i 80-årene. 20 er smittet i Norge og to i utlandet. 368 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.


30. november

Det er seks nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Tre menn og tre kvinner. Tre av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, én i 20-årene, én i 30-årene og én i 50-årene. Alle er smittet i Norge. 348 personer er testet ved kommunens koronaklinikk.


29. november

Det er ni nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Fire menn og fem kvinner. Tre av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, to i 30-årene, to i 40-årene, én i 60-årene og én i 70-årene. Alle er smittet i Norge.


28. november

Det er 7 nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Fem menn og to kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, to i 20-årene, én i 30-årene, én i 60-årene og to i 70-årene. Alle er smittet i Norge. 198 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 626 askerbøringer fått påvist korona siden mars.


27. november

Det er 21 nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. 9 menn og 12 kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 0-9 år, syv er 10-19 år, fire i 20-årene, tre i 30-årene, fem i 40-årene og én er i 90-årene. Alle er smittet i Norge. 299 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 619 askerbøringer fått påvist korona siden mars.


26. november

Det er fem nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. To menn og tre kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, to er i 50-årene, én er i 60-årene og én er i 70-årene. Alle fem er smittet i Norge. 356 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 598 askerbøringer fått påvist korona siden mars. 


25. november

Det er 15 nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. 10 menn og 5 kvinner er smittet med korona. Fire av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, fire personer er i 20-årene, én er i 30-årene, én er i 40-årene, tre er i 50-årene, én er i 60-årene og én er i 70-årene. Alle 15 er smittet i Norge. 329 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totakt har 593 personer fått påvist Covid-19 siden mars. 


24. november

11 personer i Asker fikk påvist Covid-19 tirsdag; seks menn og fem kvinner. En av de smittede er i aldersgruppen 0-9 år, to personer er i tenårene, én er i 20-årene, én er i 30-årene, én er i 40-årene, tre personer er i 50-årene, én er i 70-årene og én er i 80-årene. Alle er smittet i Norge. 358 mennesker er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 578 personer fått korona i Asker siden mars.


23. november 

Det er registrert ni nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Fem menn og fire kvinner er smittet. Én er i aldersgruppen 0-9 år, én er i tenårene, én er i 20-årene, én er i 30-årene, to er i 40-årene og tre personer er i 50-årene. Alle ni er smittet i Norge. 373 personer er testet for Covid-19 ved kommunens koronaklinikk mandag. Totalt har 567 askerbøringer fått påvist korona siden mars. 


22. november 

Det er registrert ni nye smittetilfeller i Asker søndag. Fem menn og fire kvinner er smittet med Covid-19. Én av de smittede er i tenårene, én er i 20-årene, to er i 30-årene, tre er i 40-årene, én er i 50-årene og én er i 60-årene. Alle ni er smittet i Norge. Totalt har 558 personer fått korona i Asker siden mars. 


21. november

Åtte askerbøringer fikk påvist Covid-19 lørdag: fem menn og tre kvinner. To av de smittede er 0-8 år, én er 10-19 år, én er i 20-årene, to er i 30-årene, én er i 40-årene og én er i 70-årene. Syv er smittet i Norge, én i utlandet. 202 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 549 personer i Asker fått korona siden mars.


20. november

16 askerbøringer fikk påvist Covid-19 fredag: ni menn og syv kvinner. Fire av de smittede er 10-19 år, to er i 20-årene, én er i 30-årene, tre er i 40-årene, tre er i 50-årene, to er i 60-årene og én i 70-årene. Alle 16 er smittet i Norge. 262 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 541 personer i Asker fått korona siden mars.


19. november

17 askerbøringer fikk påvist Covid-19 torsdag: 11 menn og seks kvinner. To av de smittede er under 10 år, tre er i tenårene, fire er i 20-årene, to er i 30-årene, tre er i 40-årene og tre er i 50-årene. Én av de smittede er smittet i utlandet. 324 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 526 personer fått korona siden mars.


18. november

16 askerbøringer fikk påvist Covid-19 onsdag: fem menn og 11 kvinner. Seks av de smittede er i 30-årene, fire er i 40-årene, fem er i 50-årene og én er i 70-årene. Alle 16 er smittet i Norge. 282 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 509 personer fått korona siden mars. 


17. november 

Det er registrert 17 nye smittetilfeller i Asker tirsdag. Det er snakk om åtte menn og ni kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 0-10 år, to er tenåringer, tre personer er i 20-årene, tre personer er i 30-årene, seks askerbøringer er i 40-årene, én er i 50-årene og én er i 70-årene. 16 er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 347 personer er testet for Covid-19 tirsdag. Totalt har 493 personer i Asker fått påvist korona siden mars. 


16. november

Det er registrert tolv nye smittetilfeller i Asker siste døgn - seks menn og seks kvinner. Det er snakk om tre i tenårene, to personer i 20-årene, tre personer i 30-årene, tre personer i 50-årene, og én i 60-årene. Elleve er smittet i Norge, og én i utlandet. 347 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 476 personer i Asker fått påvist Covid-19 siden mars. 


15. november 

Det er ikke registrert noen nye smittetilfeller i Asker søndag 15. november. 

14. november

Det er registrert 16 nye smittetilfeller i Asker siste døgn - 14 menn og to kvinner. Det er snakk om én person 0-10 år, fire i tenårene, tre personer i 20-årene, én person i 30-årene, tre personer i 40-årene, to i 50-årene, én i 70-årene og én 80-årene. 15 er smittet i Norge, og én i utlandet. 195 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 464 personer i Asker fått påvist Covid-19 siden mars. 

13. november

Det er registrert seks nye smittetilfeller i Asker siste døgn - tre menn og tre kvinner. Det er en snakk om én person i 20-årene, 2 personer i 30-årene, to personer i 40-årene og én person i 60-årene. 5 er smittet i Norge, og 1 i utlandet. 332 askerbøringer er testet for korona fredag. Totalt har 448 personer i Asker fått påvist Covid-19 siden mars. 

12. november 

Det er registrert sju nye smittetilfeller i Asker siste døgn. Tre menn og fire kvinner er smittet. Det er en snakk om ett barn (0-10 år), en tenåring, to personer i 30-årene og tre personer i 40-årene. 359 askerbøringer er testet for korona torsdag. Totalt har 442 personer i Asker fått påvist Covid-19 siden mars. 

11. november

Fire personer fikk påvist Covid-19 i Asker i går, onsdag 11. november. Det er snakk om to menn og to kvinner. To av de smittede er i 40-årene og to er i 50-årene. Alle fire er smittet i Norge. 442 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 435 mennesker i Asker fått påvist korona siden mars. (tallet ble korrigert kl. 21 torsdag)

10. november 

Sju personer er registrert smittet i Asker det siste døgnet; fire kvinner og tre menn. Én er i tenårene, to er i 20-årene, én er i 30-årene, to personer eri 40-årene, og én er i 60-årene. Seks askerbøringer er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 360 personer er testet tirsdag. 431 personer er registrert smittet i Asker så langt.  

9. november 

Ni nye smittede er registrert i Asker mandag 9. november: fem menn og fire kvinner. Sju personer er smittet i Norge, mens to er smittet på reise i utlandet. Én av de smittede er i tenårene, én er i 20-årene, tre personer er i 30-årene, én er i 40-årene, én er i 50-årene og én person er i 60-årene. 324 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 424 askerbøringer fått påvist korona siden mars. 

8. november

Det er registrert fem smittetilfeller i Asker søndag 8. november; to menn og tre kvinner. Én av de smittede er i tenårene, én er i 20-årene, én er i 30-årene, én er i 40-årene og én person er i 50-årene. Alle fem er smittet i Norge. Totalt har 415 personer fått påvist smitte i Asker siden mars. 

7. november

Det er registrert 12 smittede i Asker lørdag 7. november. Det er snakk om åtte menn og fire kvinner. To av de smittede er i aldersgruppen 0-10 år, én i tenårene, to i 20-årene, én i 30-årene, én i 40-årene, tre personer er i 50-årene og to er i 70-årene. Alle 12 er smittet i Norge. 184 personer er testet ved kommunens koronaklinikk lørdag. Totalt har 410 personer i Asker fått påvist koronasmitte siden mars.

6. november

Det er registrert 9 smittede i Asker fredag 6. november. Det er snakk om fire menn og fem kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 0-10 år, to i 20-årene, to i 30-årene, tre er i 40-årene, én personer er i 50-årene. 8 personer er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 376 personer er testet ved kommunens koronaklinikk torsdag. Totalt har 398 personer i Asker fått påvist koronasmitte siden mars.

5. november 

Det er registrert 7 smittede i Asker torsdag 5. november. Det er snakk om tre menn og fire kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 0-10 år, én er i tenårene, én er i 30-årene, to er i 40-årene, én personer er i 50-årene, én person er i 60-årene. 6 mennesker er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 375 personer er testet ved kommunens koronaklinikk torsdag. Totalt har 389 askerbøringer fått påvist koronasmitte siden mars. 

4. november

Det er registrert 16 smittede i Asker onsdag 4. november. Det er snakk om åtte menn og åtte kvinner. To av de smittede er i aldersgruppen 0-10 år, to personer er i tenårene, to er i 20-årene, én er i 30-årene, fire personer er i 40-årene, to personer er i 50-årene, én person er i 60-årene og to er i 70-årene. 15 mennesker er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 317 personer er testet ved kommunens koronaklinikk onsdag. Totalt har 382 askerbøringer fått påvist koronasmitte siden mars. 

3. november

Det er registrert sju nye smittede i Asker tirsdag 3. november. Det er snakk om fire menn og tre kvinner. To av de smittede er i 20-årene, tre er i 30-årene, én er i 60-årene og én er i tenårene. Seks personer er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 576 personer er testet ved kommunens koronaklinikk tirsdag. Hittil har 366 personer i Asker fått påvist  koronasmitte. 

2. november

Fem personer fikk påvist Covid-19 i Asker mandag 2. november; to menn og tre kvinner. To av dem er i tenårene, én er i 20-årene, én er i 40-årene og én person er i 70-årene. Fire askerbøringer er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 416 personer er testet ved kommunens koronaklinikk mandag. Totalt har 359 personer fått påvist Covid-19 i Asker siden mars. 

1. november

Det er ikke registrert nye tilfeller av korona i Asker søndag 1. november. 

31. oktober

Seks nye personer har fått påvist Covid-19 i Asker det siste døgnet. Fire menn og to kvinner. To av de smittede er mellom 10-20 år, én av de smittede er i 20-årene, to er i 40-årene, én i 50-årene. Fire er smittet i Norge, to i utlandet. Vi har ikke antall personer testet ved kommunens teststasjon lørdag. Totalt er det registrert 354 smittetilfeller i Asker siden mars.

30. oktober

Seks nye personer har fått påvist Covid-19 i Asker det siste døgnet. Tre menn og tre kvinner. En av de smittede er i 20-årene, en person i 30-årene, to er i 40-årene, to i 60-årene. Alle seks er smittet i Norge. 277 personer er testet ved kommunens teststasjon fredag. Totalt er det registrert 348 smittetilfeller i Asker siden mars.

29. oktober

Fem nye personer har fått påvist Covid-19 i Asker det siste døgnet. Det er snakk om to menn og tre kvinner. En av de smittede er i aldersgruppen 0-10 år, to personer er i 20-årene og to er i 50-årene. Alle fem er smittet i Norge. 297 personer er testet ved kommunens teststasjon torsdag. Totalt er det registrert 342 smittetilfeller i Asker siden mars.  

28. oktober 

Seks personer fikk påvist Covid-19 i Asker onsdag 28. oktober: fire menn og to kvinner. Én person er i tenårene, én er i 20-årene, én er i 40-årene, to personer er i 50-årene og én er i 70-årene. Fire er smittet i Norge, mens to er smittet i utlandet. 254 askerbøringer er testet ved kommunens koronaklinikk onsdag. Totalt har 337 personer i Asker fått påvist koronasmitte siden mars.  

27. oktober

Fem personer fikk påvist Covid-19 i Asker tirsdag 27. oktober: tre kvinner og to menn. Tre personer i 30-årene, én i 40-årene og én i 60-årene. Fire er smittet i Norge. Totalt er det registrert 331 smittetilfeller i Asker siden mars. 435 er testet ved kommunens koronaklinikk tirsdag.

26. oktober

Fem personer fikk påvist Covid-19 i Asker mandag 26. oktober: to kvinner og tre menn. Én person 0-10 år, to i 40-årene, én i 50-årene og én i 70-årene. Alle er smittet i Norge. Totalt er det registrert 326 smittetilfeller i Asker siden mars. 362 er testet ved kommunens koronaklinikk mandag.

25. oktober

Seks personer fikk påvist Covid-19 i Asker søndag 25. oktober: tre kvinner og tre menn. Én person 10-20 år, én i 20-årene, to i 40-årene, én i 50-årene og én i 60-årene. Fem er smittet i Norge og én i utlandet. Totalt er det registrert 321 smittetilfeller i Asker siden mars.

24. oktober

Fire personer fikk påvist Covid-19 i Asker lørdag 24. oktober: én kvinne og tre menn. Én person 0-10 år, én person 10-20 år, én i 40-årene, én i 50-årene. Alle fire er smittet i Norge. 188 personer er testet ved kommunens koronaklinikk lørdag. Totalt er det registrert 315 smittetilfeller i Asker siden mars.

23. oktober

Åtte personer fikk påvist Covid-19 i Asker fredag 23. oktober: tre kvinner og fem menn. Én person 0-10 år, to personer 10-20 år, én i 20-årene, én i 30-årene, tre i 40-årene. Alle åtte er smittet i Norge. 213 personer er testet ved kommunens koronaklinikk fredag. Totalt er det registrert 311 smittetilfeller i Asker siden mars.

22. oktober 

Seks personer fikk påvist Covid-19 i Asker torsdag 22. oktober: fire kvinner og to menn. To personer er i 20-årene, én er i 30-årene, én er i 40-årene og to er 50-årene. Alle seks er smittet i Norge. 238 personer er testet ved kommunens koronaklinikk torsdag. Totalt er det registrert 303 smittetilfeller i Asker siden mars. 

21. oktober

Onsdag 21. oktober fikk én mann og én kvinne i Asker påvist Covid-19. Begge er i 40-årene. Den ene er smittet i Norge, mens den andre er smittet i utlandet. 238 personer er testet for korona ved kommunens koronaklinikk onsdag. Totalt har 297 personer i Asker fått påvist korona siden mars. 

20. oktober

Tirsdag 20. oktober fikk to menn påvist Covid-19. De er i 20- og 30-årene, og begge ble smittet i utlandet. 196 personer ble testet ved kommunens koronaklinikk tirsdag. Totalt har 295 personer i Asker fått påvist Korona så langt. 

19. oktober

Mandag 19. oktober er det registrert tre nye smittetilfeller i Asker: to menn og én kvinne. To av personene er i 40-årene, mens én er i 50-årene. Én er smittet i Norge, mens to personer er smittet etter en reise til utlandet. 275 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 293 personer i Asker fått påvist Covid-19 siden mars. 

18. oktober

Søndag 18. oktober er det registrert tre nye smittede i Asker kommune. To menn og én kvinne. De smittede er i 30- og 50-årene. To av dem er smittet i Norge, mens én person er smittet i utlandet. Totalt har 290 personer i Asker fått påvist Covid-19. 

17. oktober

Lørdag 17. oktober har tre personer testet positivt for Covid-19. Det er snakk om to menn og én kvinne. De smittede er i 20-, 30- og 40-årene. Alle er smittet i Norge. 94 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 287 personer i Asker fått påvist Covid-19 siden mars.

16. oktober

Fredag 16. oktober fikk tre nye askerbøringer påvist Covid-19: to menn og én kvinne. De tre smittede er to voksne i 30- og 40-årene, og et barn mellom 0-10 år. To av dem er smittet i Norge, mens en person er smittet i utlandet. 187 personer ble testet for korona ved kommunens koronaklinikk fredag. Totalt er 284 personer registrert smittet i Asker siden mars.

15. oktober 

Torsdag 15. oktober fikk to personer i Asker påvist Covid-19. Det er snakk om én mann og én kvinne. De er i tenårene og i 30-årene. Begge er smittet i Norge. 210 personer er testet ved kommunens koronaklinikk torsdag. 281 personer i Asker har fått påvist koronasmitte så langt. 

14. oktober

Onsdag 14. oktober testet fire askerbøringer positivt for Covid-19. Alle fire er kvinner. Tre av dem er i 40-årene, mens én er i 60-årene. Tre er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 235 personer er testet ved kommunens koronaklinikk onsdag. Totalt har 279 personer i Asker fått påvist Covid-19 så langt. 

13. oktober

Tirsdag 13. oktober fikk tre menn påvist korona. Disse tre er i 20-, 40- og 60-årene. To er smittet i Norge, mens én mann er smittet i utlandet. 251 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. 271 personer i Asker er registrert smittet så langt. 

12. oktober 

Mandag 12. oktober ble det registrert ett nytt smittetilfelle i Asker: en mann i 30-årene. 300 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 272 personer fått påvist Covid-19 så langt.