Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Besøk i omsorgsboliger

Anbefalingene for besøk i omsorgsboligene er: (vær oppmerksom på at anbefalinger kan endres på kort varsel avhengig av smittesituasjon og nye regler):

  • Besøkende må være friske, ikke ha luftveissymptomer eller ha vært i utlandet 10 dager før besøket. 
  • For besøkende som må gå igjennom fellesareal for å besøke beboer, er det fint om besøkende ringer på eller gir beskjed på annen måte og venter til vi kommer og kan følge dere til beboers leilighet. Vi ønsker også å følge dere ut.
  • Det er fint om besøket gjennomføres i beboers egen leilighet. Vi anbefaler ikke besøk i fellesarealer.
  • Vi anbefaler besøkende å holde 1 meters avstand til den man besøker.
  • Det er en sterk anbefaling om ikke å ta med beboer ut på kafeer, kjøpesentre eller andre steder der mange mennesker samles.
  • Det er anledning til å ta med gaver, blomster og lignende.
  • Det oppfordrer til god håndhygiene både før og etter besøket.
  • Vi oppfordrer besøkende til å rengjøre kontaktflater og berøringspunkter etter besøket.
  • Dersom besøkende blir syke eller får luftveissymptomer innen 48 timer etter besøk, oppfordrer vi at dette meldes til leder for boligene.
  • Det er ønskelig at alle besøkende registrerer seg for å lette en eventuell smittesporing.

Ta kontakt med nærmeste leder for omsorgsboligen. 

Vi ser frem til å ta dere imot på en trygg og god måte.