Besøk i omsorgsboliger

Grunnet situasjonen i Nordre Follo der det er påvist en engelsk variant av koronaviruset, og nasjonale myndigheters tiltak, råd og anbefalinger som er innført i Oslo-regionen, innfører Asker kommune ekstra tiltak for omsorgsboliger for eldre med virkning fra 23. januar 2021. 

Nye tiltak i omsorgsboliger for eldre:

  • Pårørende bes å bruke munnbind under hele besøket.
  • Vi ber om at besøk begrenses til å gjelde faste besøkende/nær familie så langt som mulig.

Utover dette er det ingen endring i våre besøksrutiner.

Sammen med dere, jobber vi kontinuerlig med å holde smitten borte fra våre omsorgssentre, for å beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt.  

Det er beboer, eventuelt pårørende, som avgjør hvem som kan få komme på besøk. Vi oppfordrer imidlertid at beboer og pårørende følger anbefalte smitteverntiltak fra kommuneoverlegen i Asker, i tillegg til generelle anbefalinger fra nasjonale myndigheter.

Vi anbefaler at beboere kan ha besøk av én til to faste pårørende/venner, og at beboere ikke tas med ut på kaféer og lignende steder.

Følgende anbefalinger gjelder:

  • Besøkende må være friske, ikke ha luftveissymptomer eller ha vært i utlandet 10 dager før besøket.
  • Det er fint om besøket gjennomføres i beboers egen leilighet. Vi anbefaler ikke besøk i fellesarealer.
  • For besøkende som må gå igjennom fellesareal for å besøke beboer, er det fint om besøkende ringer på og venter til vi kommer og kan følge dere til beboers leilighet. Vi ønsker også å følge dere ut.
  • Vi anbefaler besøkende å holde 1 meters avstand til den man besøker
  • Det anbefales god håndhygiene både før og etter besøket.
  • Vi oppfordrer besøkende til å rengjøre kontaktflater og berøringspunkter etter besøket.
  • Dersom besøkende blir syke eller får luftveissymptomer innen 48 timer etter besøk, oppfordrer vi at dette meldes til leder for boligene.
  • Det er ønskelig at besøkende melder fra til ansatte at de er på besøk. Dette vil lette en eventuell smittesporing.