Besøk i bo- og omsorgssenter og omsorgsboliger

Alle våre bo- og omsorgssentre er åpne for besøkende, men vi har noen anbefalinger for besøk.

Asker kommune følger anbefalinger fra nasjonale myndigheter, Helsedirektoratets nasjonale veileder og råd fra kommuneoverlegen når vi gjennomfører besøk ved våre bo- og omsorgsinstitusjoner.

Rutiner for besøk ved våre bo- og omsorgssentre

Ved påvist smitte

Dersom en beboer eller en ansatt ved en av våre bo- og omsorgssentre får påvist covid-19, følger Asker kommune retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

For mer informasjon - kontakt ditt bo- og omsorgssenter.