Informasjon til ukrainere i Asker

Kort fortalt

Information in English and Norwegian. Registration, applying for asylum, healthcare, settlement in Asker, application kindergarden, school, activities and citizen information.

Registrering og kollektiv beskyttelse/collective (protection/колективний захист (Politiet)

Flyktninger som bor i private hjem og som ikke er registrert i Norge, regnes som turister. De har dermed begrensede rettigheter i Norge før de er registrert på ankomstsenteret på Råde.

Ankomstsenter i Råde

Søk om kollektiv beskyttelse/apply for collectiv protection

Beskyttelse og opphold i Norge for ukrainere og russere (UDI)

Kontakte UDI (Utlendingsdirektoratet)

UDI har opprettet en egen Ukrainalinje for spørsmål. Telefon: 23 35 16 00, tastevalg 8. Åpningstid klokken 10.00-15.00.

Slik får du tildelt plass på asylmottak

Hvis du tidligere har valgt å ikke bo i asylmottak, men har behov for det nå, kan du få tildelt en plass i et mottak ved å henvende deg til regionkontoret ditt. Asker hører til regionkontor Indre Østland (Innlandet og Viken).

Helse

Alle flyktninger må gjennomgå en helsesjekk hvis dette ikke allerede har blitt gjort på for eksempel Råde. Vaksinasjon og smittevern vil også gjennomføre obligatorisk helseundersøkelse og tilby vaksiner for voksne. Ta kontakt med Vaksinasjon og smittevern for en avtale.

Fastlege

Asylsøkere, og deres familie har rett på fastlege. For å få fastlege må man ha gyldig asylsøkerbevis som man får når man søker om beskyttelse i Norge. Man kan få veiledning i hvordan man søker fastlege på Helsenorge sine nettsider, eller på telefon 23 32 70 00 på hverdager klokken 08.00-15.30.

Akutt behov for helsehjelp

  • Ved fare for liv og helse, ring 113

Annen helsehjelp

  • Legevakt (åpent hele døgnet): telefon 116 117
  • Søndre Borgen legesenter: telefon 66 71 50 00
  • Røyken kommunale legesenter: telefon 31 29 62 00
  • Asker sentrum tannklinikk: telefon 66 90 71 71
  • Svangerskapsomsorg: telefon 66 76 83 31

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge (Helsenorge).

Bosetting i Asker

Bosetting for personer med oppholdstillatelse

Ukrainere som oppholder seg i kommunen som bor hos venner og familie oppfordres til å ta kontakt med Inkludering og mangfold for videre informasjon om bosetting i Asker. Send e-post til:

Bosetting med offentlig hjelp for personer som bor privat

Alle som bor privat må søke om offentlig hjelp til bosetting. Dette gjøres ved å fylle ut skjema: Cамостійнa pеєстрація відомостей про себе (imdi.no).

Kjæledyr fra Ukraina/pets from Ukraine

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for flyktninger som kommer fra Ukraina til Norge med kjæledyrene sine.

Information about rules that apply to Ukrainian refugees who arrive in Norway with their pets.

Інформація про правила, що діють щодо українських біженців, які прибувають на територію Норвегії з домашніми тваринами.

Bolig

Etter at flyktningene er bosatt etter avtale med IMDI, får de hjelp til å finne bolig hovedsakelig i det private boligmarkedet. Dette gjøres i samarbeid med Bolighjelpen i kommunen. Det er viktig at boligen er godkjent som utleiebolig og at husleien er innenfor NAV sine satser for husleie.

Det kan ta noe tid før kommunen har funnet bolig. Ønsker du å bli boende på adressen du oppholder deg ber vi deg for videre avklaringer.

Søke barnehageplass og skoleplass

Подати заявку на отримання місця у дитячому садку та школі для біженців.

Fritidstilbud i Asker

Det finnes mange tilbud i nærmiljøene for barn og unge:

Citizen information

Innbyggertorg

Asker kommune har syv innbyggertorg, som finnes ved Holmen, Asker sentrum, Heggedal, Slemmestad, Sætre, Tofte og Borgen.

På innbyggertorgene kan som innbygger i Asker få informasjon og veiledning om kommunens tjenester.

Innbyggertorgene kan og på telefon 66 70 00 00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 08.00 - 15.30 og torsdag klokken 10.00 - 15.30.

Bibliotek i Asker

Askerbibliotekene kan du blant annet låne bøker på ukrainsk, delta på arrangementer og bruke datamaskiner.