Slik kan du hjelpe

Har du ledig husrom?

Det kan etter hvert bli behov for å bosette flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge. Har du ledig husrom vil vi gjerne ha beskjed om det.

Send i så fall en e-post til oss (ikke sett inn sensitiv informasjon) til:

Du kan også bruke digitalt skjema for å tilby utleiebolig:

Skjema for privat utleiebolig

Har du allerede en flyktning boende privat?

De som får ja på søknaden om kollektiv beskyttelse, vil få et vedtak i posten med informasjon om oppholdstillatelsen og et brev på ukrainsk som forklarer om rettighetene og pliktene. For at dette skal nå de som bor privat, er det viktig at deres navn står på postkassen der de bor privat.

Informasjon fra Skatteetaten

Har du en ukrainsk flyktning boende hos deg, er det fint å formidle denne informasjonen fra Skatteetaten.

Frivillig innsats i ditt lokalmiljø

Hvis du ønsker å hjelpe flyktninger som kommer til Asker oppfordrer vi deg til å kontakte lokale, frivillige organisasjoner og sentraler. Se på linkene under:

Bidra gjennom Frivillighet Norge

Frivillighet Norge følger situasjonen i Ukraina og grenseområdene med sorg og alvor.

Vi du bidra / har du ideer?

Vi tar gjerne imot innspill og ideer knyttet til frivillighet i Asker og situasjonen i Ukraina. Send oss en e-post (med ikke-sensitivt innhold) til , eller stikk innom et av de lokale Innbyggertorgene.