Asker kommune sikrer gratis kulturelle forestillinger for barnehager gjennom tverrfaglig samarbeid

Tirsdag 19. mars ble det signert en samarbeidsavtale som sikrer barnehagebarn i Asker kulturelle opplevelser.

Virksomhetene oppvekst, kulturskolen og kulturliv signerer samarbeidskontrakt for kulturelle opplevelser for barnehagebarn i askerbarnehagene.
Fra venstre: Frøydis Rui-Rahman (kulturskolerektor), Jan Erik Lindøe (kultursjef) og Bodil Moe (kommunalsjef for barnehage). Foto: Ole Jørn Myklebust

Avtalen, som ble signert av Jan Erik Lindøe (kultursjef), Frøydis Rui-Rahman (kulturskolerektor) og Bodil Moe (kommunalsjef for barnehage), garanterer finansiering av prosjektet Mini-Matiné med tre nye år.

- Asker kommune har tatt et stort skritt fremover for å øke frekvensen av kulturbesøk for barnehagebarn mellom 3-6 år, innleder Jan Erik Lindøe.

Han forteller at det eksisterte et tilbud for barnehagebarn innen kulturopplevelser, men dette var organisert innenfor hvert sitt virksomhetsområde og med lavere frekvens. Gjennom det nye samarbeidet mellom kulturliv, oppvekst og Asker kulturskole, har kommunen nå funnet en løsning som gir barnehagebarna en enda rikere kulturopplevelse.

- Vi har slått sammen budsjettene og flyttet alle forestillingene fra barnehagene og til kulturarenaer der vi kan samle flere barnehager til samme forestilling, forteller Frøydis Rui-Rahman.

Kulturskolen er blant annet ansvarlig for ordningen Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle barnehagesekken.

Bodil Moe, er svært fornøyd med avtalen og forteller at de nå har mulighet til å seksdoble tilbudet til barnehagebarn mellom 3-6 år.

- Mini-Matiné er et prosjekt som gir to gratis forestillinger per år til askerbarnehagene. Dette er et resultat av et sterkt tverrfaglig samarbeid og ved at vi har lyttet til brukerne våre – nemlig barnehagene. Vi ser frem til å se de positive effektene dette samarbeidet vil ha på barnehagene, sier Moe.

Samarbeidsavtalen sikrer at tilbudet kan forlenges i minst tre år fremover i tid, og bidrar til større produksjoner og økt kunnskap og aktivitet innen kunst og kultur blant barnehagebarn.

Populært blant askerbarnehagene

Prosjektet har fått svært gode tilbakemeldinger fra Askerbarnehagene, og rundt 3000 barnehagebarn har benyttet seg av tilbudet.

- Flere barnehager har gitt uttrykk for at dette er et ekstra kjærkomment tilbud i en tid med strammere budsjetter, forteller Monica Storjordet som er programansvarlig for barn og unge på Asker kulturhus, og er en av initiativtakerne til prosjektet sammen med koordinator Ole Jørn Myklebust i Den kulturelle skolesekken i Asker.

- Sammenslåingen av Den kulturelle barnehagesekken og barnehagetilbudet til Asker kulturhus er det som nå er blitt til Mini-Matiné, forteller Myklebust.

Hva er neste steg?

Neste på programmet er Mr. Ping, som skal ut på turné i april, mai og juni. Kommunen ser frem til å bringe denne spennende forestillingen til askerbarnehagene.

- Vi ser frem til å gi barnehagebarn en kulturopplevelse på en kulturscene nær der de bor. Med dette nye initiativet er vi sikre på at vi kan gi barna en enda rikere og mer engasjerende kulturell opplevelse, avslutter Lindøe.

Aktuelle linker: