Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Aktuelt fra kulturlivet

Festivaltilskudd for 2021 er delt ut

Asker kommune opprettet i mars en egen tilskuddsordning for festivaler med søknadsfrist 1. april. Det kom inn søknader om tilskudd til ti festivaler.