Asker kommune blir ny eier av Holmsbu kunstmuseum

Asker kommune mottar Holmsbu kunstmuseum, Henrik Sørensens samlinger som gave fra den tidligere eierstiftelsen. Den formelle overtakelsen fant sted mandag 10. juni ved at kultursjef Jan Erik Lindøe mottok nøklene til museet. Nå ser kommunen frem til å forvalte denne kunstskatten, med en rik historie, og stedet som har vært et samlingspunkt for kunstnere og besøkende.

Asker kommune blir ny eier av Holmsbu kunstmuseum
Foto: Bjørn Volden

- Vi er heldige som har denne kunstskatten fra Henrik Sørensen i vår kommune, og jeg er beæret over gaven vi nå mottar. Men det er også et stort ansvar. Asker kommune har lagt til rette for vår andel til drift og oppgraderinger av bygningsmassen, og nå ser vi frem til at fylket og staten vil bidra med sine midler slik at vi kan få åpnet dørene for publikum så raskt som mulig, sier ordfører i Asker Lene Conradi.

Ordføreren takker alle som har lagt ned en stor innsats for museet gjennom flere år, og forteller at det nå er opp til kommunen å forvalte museet på best mulig måte fremover.

Tidligere styreleder i eierstiftelsen, Morten Opsahl, er spent på den videre utviklingen ved museet og forteller at kommunen nå får ansvaret for å få på plass den kompetansen som kreves.

- Vi ønsker Asker kommune lykke til som nye eiere og håper kommunen vil ta godt vare på både museet og samlingene. Museet er av lokal, nasjonal og internasjonal verdi og må forvaltes på best mulig måte.

Opsahl takker styret i eierstiftelsen og alle frivillige som har bidratt til at museet kunne være noe åpent i 2022, og at det ble mulig å feire museets 50-årsjubileum i 2023.

- Deres innsats har vært uvurderlig.

Om kunstmuseets samlinger, bygning og arkitektur

Holmsbu kunstmuseum er kjent for sine malerier av Henrik Sørensen, Oluf Wold Torne og Thorvald Erichsen. I tillegg til maleriene eier museet samlinger av skisser, bondeantikviteter, 1700-talls fajanse, bøker og dokumentasjon.

Museet disponerer også en tomt på ca. ti mål og ni gamle tømmerstuer i tillegg til museumsbygningen fra 1973.

Bygningen er tegnet av arkitekt Bjart Mohr og bekostet og oppført av professor i atomfysikk Sven Oluf Sørensen, sønn av kunstmaler Henrik Sørensen, for at kunstsamlingene hans skal vises der. Den er kledd med rød Hurumgranitt fra stedet og har interiørreferanser til fransk middelalderkunst.

Museumsbygningen ble tildelt Houens Fonds Diplom i 1979 og er fredet av Riksantikvaren. Museet ligger i Holmsbu i Asker kommune, på Hurumlandet ytterst i Drammensfjorden.

Kontaktinformasjon og veien videre

Inntil videre er museet stengt for besøkende. Asker kommune vil holde publikum orientert om prosessen videre via kommunens nettsider og Holmsbu Kunstmuseums Facebook-side.

Spørsmål om Holmsbu kunstmuseum kan rettes til .