Hip hop

Hip hop ved Asker kulturskole

Gatedansen oppsto i USA rundt 1970, da ungdommer begynte å eksperimentere med dans og musikk ute i gatene. Hip hop-kulturen besto opprinnelig av graffiti, rap, platespilling/DJs og breaking. Etter hvert oppsto det forskjellige danseformer innen hip hop-kulturen og disse er fortsatt i utvikling.

Hip hop blir i dag brukt som betegnelse for en danseform som er utfordrende, morsom og litt røff, og hvor man danser til funk og rap-musikk.

Hip hop inneholder elementer fra forskjellige dansestiler, som for eksempel jazzdans, funk og breakdance. Det finnes i dag mange ulike stiler innen hip hop.

Nivåer i hip hop:

For å delta på timer som er angitt med alder kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Timer som er angitt med nivå, krever at du har erfaring i dansestilen.

Litt øvet nivå – du har trent dansestilen noen år, og kan all grunnleggende teknikk og trinn

Øvet nivå – du har trent dansestilen i flere år, og er på et høyt danseteknisk nivå. Behersker variasjoner i dynamikk og kvalitet i øvelsene og mestrer sammensatte øvelser.

Avansert nivå – du har trent dansestilen i mange år og er på et meget høyt nivå både når det gjelder teknikk og dynamikk i bevegelsene.  Lærer ny koreografi raskt og har god styrke og fleksibilitet.

Kontakt

Suzanne Bjørneboe, avdelingsleder teater, visuell kunst og dans
E-post:
Telefon: 66 76 81 18/952 18 335

eller

Marianne Schwarz
Teamkoordinator dans
Telefon: 66 90 94 70
E-post: