Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken i Asker har rundt 200 arrangementer årlig på ulike arenaer.

Den kulturelle Spaserstokken i Asker er kommunens egen profesjonelle kunst-, musikk- og kulturprogram for eldre. Eldre bosatt på institusjoner eller eldre bosatt hjemme som ikke kan nyttiggjøre seg av kommunens ordinære kulturtilbud, skal ha lik mulighet til å oppleve kulturformidling av god kvalitet.

Arenaene for kulturtilbudet er både i og utenfor helseinstitusjoner, der de eldre befinner seg i dagliglivet. Den kulturelle spaserstokken i Asker bidrar til at det formidles og vises profesjonelle og positive kunst- og kulturprosjekter lokalt, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Viken fylkeskommune finansierer programtilbudet og Asker kulturskole står for administreringen.

Asker_Kulturell_spaserstokk_Vaar2022.pdf

Se programmet for Den kulturelle spaserstokken vår 2022 her: 

 

Vil du bidra?

Ønsker du å bidra i Den kulturelle spaserstokken i Asker sender du søknad til . Søknadsfristen er 1. juni for kommende år. Innkommende søknader blir vurdert  av en komité bestående av representanter fra Askers eldreinstitusjoner og Asker kulturskole.

For mer informasjon om Den kulturelle spaserstokken, kontakt Asker kulturskole på telefon 66 76 81 00 eller send en e-post til .