Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken i Asker har rundt 60-70 arrangementer årlig på ulike arenaer. I tillegg har seniorsentrene mange flotte tilbud.

Her er programmet for 2021

Eldre bosatt på institusjoner eller eldre bosatt hjemme som ikke kan nyttiggjøre seg av kommunens ordinære kulturtilbud, skal ha lik mulighet til å oppleve kulturformidling av god kvalitet.

Spaserstokken i Asker bidrar til at det formidles/vises profesjonelle og positive kunst- og kulturprosjekter lokalt, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Vil du bidra?

Ønsker du å bidra i Den kulturelle spaserstokken i Asker sender du søknad til . Søknadsfristen er 1. oktober for kommende år. Innkommende søknader blir vurdert  av en komité bestående av representanter fra Askers eldreinstitusjoner og Asker kulturskole.

For mer informasjon om Den kulturelle spaserstokken, kontakt Asker kulturskole på telefon 66 76 81 00 eller send en e-post til .