Fordypning klassisk musikk

Fordypningsprogrammet i klassisk musikk er for elever fra 12 år og oppover, som har et godt nivå på instrumentet sitt og som har lyst til å spille og øve mye for å utvikle seg enda mer.

Andre fordypning

Opplæring fiolin
Foto: Vi fritid/Godt sagt
Alder Fra 12 år
Dag og sted

Fordypningsprogrammet i klassisk musikk finner sted på torsdager ved Asker kulturskole i Asker sentrum.

Pris

Elevene betaler kun for en ordinær elevplass i kulturskolen. I 2024 er dette 6020 kr per år.

I fordypningsprogrammet for klassisk musikk legger vi vekt på at alle elevene får utvikle seg ut ifra egne forutsetninger. Kammermusikk og samspill er sentralt, og gjennom kammermusikkundervisningen vil elevene også få undervisning i teori og musikklære. Samspill/kammermusikkundervisningen blir lagt opp i dialog med elevenes vanlige spillelærere.

Elevene har felles pause på alle samlingene og har et hyggelig sosialt miljø
sammen i fordypningsprogrammet.

Søknadsfristen for 2024/2025  er fredag 1. mars.
Søknadsskjema finner du her

Anbefaling og opptaksprøve

For å få plass i fordypningsprogrammet skal elevens søknad være anbefalt av hovedinstrumentlærer.

Eleven må møte til en opptaksprøve. På opptaksprøven spiller søkerne to selvvalgte stykker på inntil 10 minutter, får utdelt en bladspilloppgave og har en liten samtale med juryen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for opptak til fordypningsprogrammet for skoleåret 2024/2025 er 1. mars 2024. Alle elever som søker fordypningsprogrammet må komme til en opptaksprøve lørdag 6. april.

Pianoelever i fordypningsprogrammet må ha akustisk piano til øving hjemme.

Hvem som får plass i fordypningsprogrammet avgjøres med bakgrunn i opptaksprøve og dialog med elevenes lærere. Det gjøres en helhetsvurdering med tanke på å sette sammen gode kammermusikk-/samspillsgrupper for elevene.

Elever til fordypningsprogrammet tas opp for ett skoleår av gangen.

Innhold i fordypningsprogrammet

  • 45 minutters spilletime
  • 2 timer kammermusikk/samspill hver torsdag ca kl 18.00-20.00 på kulturskolen i Asker. 
  • Eget opplegg for pianoelever med klassetimer, repertoarkunnskap etc
  • Konserter
  • Seminarer og mesterklasser (noen fredager må påregnes)

All aktivitet i fordypningsprogrammet er obligatorisk for elevene. Det vil
unntaksvis kunne søkes permisjon fra samlinger i spesielle tilfeller.

Pris

Det koster ikke noe ekstra å delta i fordypningsprogrammet skoleåret
2024/2025. Elevene betaler kun for en ordinær elevplass i kulturskolen. I 2024 er dette 6020 kr per år.

Kontakt

Eli Engstad Risa, avdelingsleder musikk
E-post:
Telefon: 66 76 81 01/932 11 623