Fordypningsprogram

Fordypningsprogrammet i musikk er for elever fra 12 år og oppover, som har et godt nivå på instrumentet sitt og som har lyst til å spille og øve mye for å utvikle seg enda mer.

Foto: Vi fritid/Godt sagt
Alder Fra 12 år
Dag og sted

Fordypningsprogrammet finner sted på torsdager ved Asker kulturskole i Asker sentrum.

 

I fordypningsprogrammet legger vi vekt på at alle elevene får utvikle seg ut i fra egne forutsetninger. Kammermusikk og samspill er sentralt, og gjennom kammermusikkundervisningen får elevene også undervisning i teori og musikklære.

Anbefaling og opptaksprøve

For å få plass i fordypningsprogrammet skal elevens søknad være anbefalt av hovedinstrumentlærer.

Eleven må møte til en opptaksprøve. På opptaksprøven spiller søkerne to selvvalgte stykker på inntil 10 minutter, får utdelt en bladspilloppgave og har en liten samtale med juryen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for opptak til fordypningsprogrammet for skoleåret 2021/2022 er 1. april 2021. Opptaksprøver gjennomføres i siste halvdel av april. Søknad skjer på eget skjema som elever i kulturskolen får tilsendt.

Hvem som får plass i fordypningsprogrammet avgjøres med bakgrunn i opptaksprøve og dialog med elevenes lærere. Det gjøres en helhetsvurdering med tanke på å sette sammen gode kammermusikk-/samspillsgrupper for elevene.

Innhold i fordypningsprogrammet

  • 45 minutters spilletime
  • 2 timer kammermusikk/samspill hver torsdag ca kl 17.00-19.00 på Asker kulturskole i Asker sentrum. Skoleåret 2021/2022 kan det også være aktuelt å ha kammermusikk/samspill på fredager for noen grupper.
  • 8-10 fredags ettermiddager gjennom skoleåret med ulikt innhold (mesterklasser, musikkteori, øvelære, samspillsprosjekter osv)
  • Konserter

Aktivitetene i fordypningsprogrammet er obligatorisk for elevene. Det gis unntaksvis permisjon fra samlinger etter søknad.

Pris

Elevene i fordypningsprogrammet betaler skoleåret 2021/2022 kun for ordinær elevplass. Det koster altså ikke noe ekstra å delta i fordypningsprogrammet.

Kontakt

Eli Engstad Risa, avdelingsleder musikk
E-post:
Telefon: 66 76 81 01/932 11 623