Fordypning rytmisk musikk

Fordypningsprogrammet i rytmisk musikk er for elever fra 12 år og oppover, som har et godt nivå på instrumentet sitt og som har lyst til å spille og øve mye for å utvikle seg videre.

Andre fordypning

Blid ung trommeslager
Foto: Morten Brakestad
Alder Fra 12 år
Dag og sted

Fordypningsprogrammet i rytmisk musikk finner sted på mandager ved Asker kulturskole i Asker sentrum.

Pris

Elevene betaler kun for en ordinær elevplass i kulturskolen. I 2024 er dette 6020 kroner per år. 

I fordypningsprogrammet for rytmisk musikk legger vi vekt på at alle elevene får utvikle seg ut ifra egne forutsetninger. Samspill står sentralt og vi jobber sammen i både et stort ensemble og mindre grupper/band.

Søknadsfristen for 2024/2025  er mandag 18. mars.
Søknadsskjema finner du her

Alle elever som søker fordypningsprogrammet må komme til en opptaksprøve mandag 15. april.

Gjennom praktisk og gehørsbasert læring vil elevene jobbe med både gehør, teori og musikklære. Bandene vil også etter hvert få mulighet til å komponere og arrangere egen musikk. Kulturskolens storband vil også kunne brukes som en ressurs for elevene på programmet.

Undervisningens innhold vil variere fra semester til semester og tilpasses hver enkelt gruppe. 

Fordypningsprogrammet skal kunne forberede elever til opptak på musikklinjer på videregående skoler, talentprogrammer ved musikkutdanningsinstitusjonene og til høyere musikkutdanning.

Asker kulturskole er med i ordningen Ung Musikk, og samarbeider gjennom dette med andre kulturskoler, Norges musikkhøgskole og videregående skoler med musikklinjer i fylket.

Pris

Det koster ikke noe ekstra å delta i fordypningsprogrammet skoleåret
2024/2025. Elevene betaler kun for en ordinær elevplass i kulturskolen. I 2024 er dette 6020 kr per år.

Kontakt

Tor Åge Moan Schunemann, avdelingsleder musikk
E-post:
Telefon: 66 76 81 15