Om musikkundervisningen

I Asker kulturskole kan du få undervisning på nesten alle instrumenter, i sang, kor og mange typer samspill. Kulturskolen har undervisning på mange ulike steder i kommunen og lærerne som jobber i kulturskolen er musikkpedagoger og utøvere med høy kompetanse.

Har du lyst til å lære å synge eller begynne å spille et instrument? Les mer om hva som kreves av deg og hvilke spennende undervisningsmuligheter du har individuelt, men også sammen med andre.

Forventninger til øving

For å oppleve fremgang og mestring er det viktig at musikkelevene i kulturskolen øver jevnlig hjemme - helst hver dag. For nybegynnere eller unge elever kan 15 minutter om dagen være nok til at eleven opplever at det raskt går fremover.

Mestring og motivasjon henger tett sammen, og det er viktig at foresatte legger til rette for og støtter elevene slik at de får øvd godt hjemme. Lærerne på kulturskolen gir tips til øving og hjelper elevene med å lage en plan for øvingen.

Alder og tilbudene

Musikkundervisningen på kulturskolen er i hovedsak for elever som har begynt på skolen. For undervisning på blåseinstrumenter anbefaler vi at elevene tidligst starter når de er 8 år. Individuell sangundervisning tilbys fra 10 års alder.

På noen instrumenter er det mulig å starte allerede fra 5 år, hvis foresatte er motivert for å følge opp undervisningen.

Korps

Kulturskolen har et samarbeid med skolekorpsene om opplæringen. Starter du i korpset blir du prioritert til plass i kulturskolen. Instrument leier du av korpset, med unntak av obo og fagott som du kan leie av kulturskolen.

Orkester

Kulturskolen samarbeider med barne- og ungdomssymfoniorkesteret Musica Sinfonietta som har ukentlige øvelser i Asker. Barneorkesteret består av strykere fra 7-12 år og ungdomsorkesteret er et symfoniorkester med strykere, blåsere og slagverkere fra 10 år og oppover.

Det finnes også flere andre orkestre i vår region som kan være aktuelle for kulturskolens elever å delta i. Snakk gjerne med din lærer i kulturskolen om du ønsker å få vite mer om dette.

Alle elever som spiller et strykeinstrument i kulturskolen skal delta i et orkester eller et samspilltilbud. Det første året i kulturskolen, går alle strykere i aspirantgruppe i tillegg til spilletime med lærer.

Storband

Kulturskolen har to storband fra 10-14 år og fra 15 år og oppover. Storbandene er et samspilltilbud for elever i kulturskolen og et supplement for ekstra interesserte elever. Dette er et tilbud til deg som spiller saxofon, trompet, trombone, slagverk, piano/keyboard, elbass og elgitar.

Band

Ønsker du å spille i band, får du mulighet til det i kulturskolen. Vi har flere band, og oppretter også gjerne nye for elever som spiller et instrument og som i tillegg ønsker å spille i band.

Elever som spiller i band, må også ha vanlige spilletimer eller sangtimer med i kulturskolen.

Samspill

Kulturskolen har flere ulike ensembler. Disse ensemblene er samspilltilbud for elever i kulturskolen og samtidig et supplement for ekstra interesserte elever.

Eksempler på ulike ensembler er klarinettensemble, fløyteensemble, slagverkensemble, afrikansk marimba, strykekvartett.

Spør læreren din i kulturskolen hvis du kunne tenke deg å spille sammen med andre elever, og vil vite mer om samspilltilbudene våre.

Utvidet tid

Kulturskolen er opptatt av å tilpasse undervisningen til den enkelte elevens forutsetninger. Elever som går i kulturskolen og som viser god fremgang og motivasjon, kan etter anbefaling fra lærer søke om utvidet undervisningstid. Utvidet tid er et tilbud til elever som vil søke fordypningsprogrammet, og som vil forberede seg til dette.

De elevene som får tilbud om utvidet tid skal også delta jevnlig i samspill. Det er et begrenset antall plasser i ordningen og tilbudet gjelder for ett skoleår av gangen.

Les mer om undervisningstilbudene i musikk.