Søke plass ved kulturskolen

Vi vil gjerne ha deg som elev ved Asker kulturskole! Les mer om hvordan du søker plass hos oss.

Søk om elevplass

Søknad om elevplass gjøres i kulturskolens elevportal Speedadmin (krever innlogging med elektronisk ID).

Ved registrering av søknad godtar søker personvernbetingelsene (GDPR) samt kulturskolen øvrige brukervilkår.

Slik foregår elevopptaket

Kulturskolen gjennomfører hovedopptak i mai/juni. I tillegg gjennomføres det løpende opptak gjennom året hvis det blir ledige plasser.

Ved søknad om plass i Asker kulturskole vil eleven få bekreftelse på at søknad er mottatt og vil bli behandlet. Søker blir normalt satt på venteliste og opptak vil skje fortløpende ved ledig undervisningsplass.

Noen fag har har også hovedopptak til vårsemesteret. Dette gjelder fagene teaterlek, teater BITS, musikklek, kor og dans. Elevopptaket til vårsemesteret gjennomføres i desember.

Vi kan ha ventelister

Kulturskolen har venteliste på flere av opplæringstilbudene, og søkere legges til på ventelisten etter søknadsdato. Ved opptak fra venteliste er det i hovedsak søknadsdato som legges til grunn, men bosted, alder og gruppesammensetninger kan også påvirke opptaket fra venteliste.

Søkere som takker nei til undervisningsplass blir satt tilbake på venteliste. Søkere som takker nei til elevplass i hovedopptaket, vil bli strøket fra ventelisten.

Spesielt piano har lang venteliste. Du må regne med minst tre års ventetid.

Flere av kulturskolens opplæringstilbud har ikke venteliste, og det er mulig å få plass raskt.

Personvernbestemmelser

For å søke elevplass og for å være elev i kulturskolen, må kulturskolen samle inn personopplysninger. Dette så kulturskolen kan kommunisere med elever og foresatte samt sende faktura for elevavgiften. Personopplysningene i søknadsskjemaet innsamles frivillig fra deg. Du er ikke pliktig til å gi oss disse opplysningene, og kan til enhver tid trekke opplysningene tilbake. Hvis du velger å ikke gi oss dine personopplysninger vil konsekvensen være at din søknad ikke kan behandles. Personopplysningene lagres så lenge det er behov for å ivareta de ovenfor nevnte formål. Den registrerte er kjent med at denne kan lese mer om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.no.

Asker kommunes personvernerklæring.