Billedkunst

Kurset i billedkunst har fokus på veiledning og læring om blant annet komposisjon, perspektiv, farge, valør, transparens, flate, rom, lys og skygge

Andre visuell kunst

Kustfag ved Asker kulturskole
Foto: Morten Brakestad/Norsk kulturskoleråd
Alder 9-20 år
Dag og sted

Undervisningen finner sted mandag, tirsdag onsdag og torsdag, på Borgen, Landøya, Slemmestad, Spikkestad og Tofte.

Pris

5 770 kroner per undervisningsår.

Billedkunst på Landøya og Borgen

Elevene får erfaring med tegning og maleri i forskjellige teknikker og materialer. I perioder bruker vi også Ipad i digital tegning. Undervisningen er tilpasset alder og nivå og er lagt opp med forskjellige øvelser, oppgaver og fri fabulering slik at elevene utvikler fokus og trygghet i sitt visuelle uttrykk.

Vi jobber med stilleben, landskap, portrett, illustrasjon av tekst med mer og lærer om komposisjon, perspektiv, farge, valør, transparens, flate, rom, lys og skygge. Innføring i kunst- og stilhistorie er også del av undervisningen. 

Elevene får delta på en større felles utstilling i mai/juni hvert år utstillinger og kan i tillegg jobbe tverrfaglig med illustrasjonsoppdrag til konserter og liknende.

Kurset passer for barn og unge i alderen 10-20 år.

Billedkunst på Slemmestad og i Spikkestad

Sentralt i undervisningen er kunnskap om tegning og maling, og elevene får innblikk og erfaring med forskjellige typer tredimensjonal form, animasjon og ulike dataprogrammer som photoshop.

Elevene får opparbeidet bevissthet og kunnskap om ulike uttrykk og får muligheten til å utvikle et personlig uttrykk.

Kurset passer for barn og unge i alderen 9-18 år.

Billedkunst på Tofte

Elevene får undervisning i grunnleggende teknikker i tegning, maleri, skulptur, samt fargelære, romforståelse og kunsthistorie. Undervisningen er tilpasset alder og nivå.

Elevene vil også få anledning til å delta i fellesprosjekter i og utenfor kulturskolen. Hvert år besøker vi ulike kunstmuseer.

Kurset passer for barn og ungdommer i alderen 9-18 år.

Varighet

Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Kursene har en varighet fra 60 minutter til 120 minutter.

Kontakt

Suzanne Bjørneboe, avdelingsleder teater, visuell kunst og dans
E-post:
Telefon: 66 76 81 18/952 18 335