Tider for når det kan selges alkoholholdig drikk i Asker kommune.

 • Hverdager kl 08.00 - 20.00
 • Lørdager kl 08.00 - 18.00
 • Søndager og helligdager - ikke ølsalg
 • Onsdag før skjærtorsdag kl 08.00 - 18.00
 • Påskeaften kl 08.00 - 16.00
 • Dagen før 1. mai kl 08.00 - 18.00
 • 01.mai - ikke ølsalg
 • Dagen før 17. mai kl 08.00 - 18.00
 • Lørdag før 17. mai kl 08.00 - 18.00
 • 17. mai - ikke ølsalg
 • Onsdag før Kristi Himmelfart kl 08.00 - 20.00
 • Pinseaften kl 08.00 - 16.00
 • Juleaften kl 08.00 - 16.00
 • Nyttårsaften kl 08.00 - 18.00

Se oversikt over skjenketider

Se forskriften hos Lovdata for detaljer.