Vilt som gjør skade

Meld i fra om skadde eller døde dyr.

Grevling

Grevling

Grevling som er til sjenanse i eller nær boliger kan fanges inn av Viltnemnda. For å leie felle, ta kontakt med Viltnemnda på telefon 474 69 578. Leien må betales kontant. På grunn av yngletiden, settes det ikke under noen omstendighet ut feller før i månedsskiftet juli/august da ungene er store nok til å greie seg selv

Mange hageeiere i Asker og Bærum opplever problemer med grevling som gjør skade på gressplen og blomsterbed. Her finner du noen tips om hvordan bli kvitt grevlingen.

  • Sørg for at nedfallsfrukt ikke blir liggende.
  • Sett ut bokser med salmiakk i området som grevlingen hyppig bruker (grevlingen liker ikke sterke lukter).
  • Kjøp små "plastvindmøller" for barn i leketøysbutikken,og stikk dem ned i plenen, eller heng opp remser av aluminiumsfolie eller lignende i trær og busker. Grevlingen lar seg lett skremme av en uvanlig lyd eller bevegelse.
  • Sikre søppeldunken din med en elastisk strikk eller monter på en lås. Søppeldunker lukter fristende for en grevling og er ofte lette å velte.
  • Tett igjen hull under uthus eller garasje. Dette bør gjøres sent om natten når grevlingen er ute. Slike tiltak bør vente til høsten fordi grevlingen kan ha unger om sommeren. Strø sand i åpningen for å sjekke sporavtrykk og sett en helle foran. Grevlingen kan lett velte hella og da ser du om den bruker hiet eller ikke.

Les mer om grevling på sidene til Folkehelseinstituttet.

Gjess

Gåsebestandene i vårt område har gjennom flere tiår vært i stor vekst, og skaper en del konflikter knyttet til tilgrising av friluftsområder, spesielt badestrender, og beiteskader på jordbruksareal. Samtidig er gjess et populært innslag i naturen for beskuelse, mating og jakt. 

Blodsugere

Skogflått

Skogflåtten (Ixodes ricinus) suger blod av fugl og pattedyr, inkludert mennesker, og har i den forbindelse potensial til å overføre en del sykdommer. Den er vanlig langs kysten av Norge opp til Helgeland. Skogflått er en midd. Alle midd hører til edderkoppdyrene, og er ikke insekter.

Den viktigste sykdommen som kan overføres med skogflått i Norge er Lyme borreliose som skyldes bakterier i slekten Borrelia. Skogflåttencefalitt er en annen sykdom som kan overføres gjennom flåttbitt. Dette er en infeksjon i sentralnervesystemet forårsaket av et virus (TBE-virus).

Les mer om skogflått på Folkehelseinstituttets nettsider.

Hjortelusflue

Hjortelusflua har i den senere tiden blitt et stadig større problem for folk og dyr om høsten.  Denne blodsugeren angriper først og fremst elg og rådyr, men kan også sette seg på mennesker og husdyr.

Les mer om hjortelusflue på Folkehelseinstituttets nettsider.