Telting i Asker kommune

Det er mange steder å overnatte i telt og hengekøyer i Asker kommune. Men husk å sette deg inn i hvilke regler som gjelder. God tur!

Her kan du telte

Du har lov til å slå opp telt eller overnatte i inntil to døgn i utmark uten eierens samtykke, så lenge:

  • det ikke er til fortrengsel eller ulempe for andre. 
  • du ikke setter opp telt så nær bebodd hus eller hytte at det forstyrrer beboernes fred, og i alle fall ikke nærmere enn 150 meter.
  • telting eller annen overnatting ikke kan føre til skade på ungskog eller skogforyngelsesfelt.

Telting og ferdsel skjer på eget ansvar. 

Campingplasser i Asker kommune

I Asker kommune finner du flotte campingplasser ved sjøen. 

Ramton camping

Solbergstøa familiecamping

Knatvoldstranda camping

Rødtangen camping

Her kan du ikke telte

I politivedtektene for Asker kommune står det hvor det ikke er lov å telte eller overnatte. Teltforbudet gjelder offentlige parker, grøntarealer (uteområder ved skoler og offentlige bygg), friområder (tilrettelagte offentlige områder) og offentlige strender i Asker.

Uten eiers samtykke har du ikke lov til å slå opp telt eller overnatte i innmark.

Andre områder med restriksjoner

Semsvannet

Rundt Semsvannet er det ikke lov til å slå opp telt eller overnatte nærmere enn 200 meter fra vannkanten.

Drikkevannskilde Sandungen

Her kan du sette deg inn regler som gjelder rundt drikkevannskilden Sandungen i sør.

Du kan søke om dispensasjon

Skoleklasser, barnehager, frivillige organisasjoner og personer med nedsatt funksjonsevne kan søke om overnatting ved å sende en henvendelse til og merke henvendelsen med "søknad om overnatting på kommunale friområder".