Telting i Asker kommune

Å dra på tur og slå opp telt eller hengekøye er en hyggelig aktivitet, som blir enda bedre hvis du på forhånd setter deg inn i hvilke regler som gjelder.

Strender og friområder

For å sikre muligheten for alle til å benytte offentlige arealer, så har vi i Asker noen lokale bestemmelser i Forskrift om politivedtekt, Asker kommune, Viken - Lovdata.

Det betyr at du ikke har lov til å telte eller sove i hengekøye i offentlige parker, grøntarealer, friområder og strender i Asker. Unntak er hvis det er satt opp skilt på stedet om at det er tillatt.

Du kan søke om dispensasjon

Skoleklasser og andre kan søke om overnatting ved å sende en henvendelse til og merke henvendelsen med "søknad om overnatting på kommunale friområder".

Utmark

Du har lov til å slå opp telt eller overnatte i inntil to døgn i utmark uten eierens samtykke, så lenge:

  • det ikke er til fortrengsel eller ulempe for andre. 
  • du ikke setter opp telt så nær bebodd hus eller hytte at det forstyrrer beboernes fred, og i alle fall ikke nærmere enn 150 meter.
  • telting eller annen overnatting ikke kan føre til skade på ungskog eller skogforyngelsesfelt.

Telting og ferdsel skjer på eget ansvar.

Innmark

Uten eiers samtykke har du ikke lov til å slå opp telt eller overnatte i innmark eller på kommunens badestrender og friområder.

Forskjell på utmark og innmark

Andre områder med restriksjoner

Rundt Semsvannet er det ikke lov til å slå opp telt eller overnatte nærmere enn 200 meter fra vannkanten.

Opphold i nærheten av drikkevannskilde Sandungen

Planlegger du friluftsaktiviteter ved en drikkevannskilde er det spesielle regler som gjelder.