Ruben Møller Aas er kåret til årets lærling i Asker kommune

Møller Aas er lærling hos Skaaret Landskap som utearbeidende anleggsgartner og får prisen fordi han igjennom læretiden har utviklet seg til å bli en profesjonell yrkesutøver innen anleggsgartnerfaget, og er en viktig aktør i utforming av våre felles omgivelser.

Fra venstre banksjef Ole Høgnes i Dansk Bank, årets lærling i Asker  Ruben Møller Aas og ordfører i Asker Lene Conradi  med  gavesjekk.
Fra venstre Ole Høgnes , banksjef i Danske Bank, Ruben Møller Aas, årets lærling i Asker og Lene Conradi, ordfører i Asker kommune. Foto: Asker kommune

Prisen ble delt ut av ordfører Lene Conradi hos Skaaret Landskap torsdag 16. mars.

- At det ble etablert en egen pris for å hedre årets lærling i kommunen sier mye om hvor viktig dere er for samfunnet vårt; dere som velger yrkesveien og tar fagbrev, og dere som gjør det mulig ved å ta inn og utdanne lærlingene, sa ordføreren i sin tal til årets lærling.

- Nå gjentar jeg både meg selv og andre, men vi trenger altså enda flere med fagutdanning i arbeidslivet vårt – et behov som på ingen måte er blitt mindre siden vi begynte å dele ut lærlingprisen, tvert imot, fortsatte hun.

- Gratulerer så mye til deg, Ruben Møller Aas, med utmerkelsen Årets lærling. Det er liten tvil om at denne prisen virkelig er vel fortjent. Gratulerer også til Skaaret Landskap – vi ønsker oss enda flere bedrifter som gjør som dere. Tusen hjertelig takk til juryen og alle som har vært involvert i arbeidet med denne kåringen, ikke minst til Danske Bank og banksjef Ole Høgnes som står for den gjeve premien, avsluttet hun.

Juryens begrunnelse

I beskrivelsen av årets vinner, Ruben Møller Aas, heter det blant annet:

Ruben har gjennom hele læretiden hatt stor interesse og motivasjon for faget. Han har tatt ansvar og har hatt motivasjon for å tilegne seg mest mulig kunnskap om faget, noe som har vært inspirerende og interessant for de han jobber sammen med, slik at de har delt sin kunnskap og erfaringer.

Ruben har igjennom læretiden i Skaaret Landskap utviklet seg til å bli en profesjonell yrkesutøver innen anleggsgartnerfaget, og er en viktig aktør i utforming av våre felles omgivelser. Han har tilegnet seg anleggsgartnerens kompetanse innenfor teknologi, klimarelaterte utfordringer som bla. urban flom og overvannshåndtering, HMS, funksjonalitet og estetisk kvalitet. Ruben er en særdeles flott representant for faget og for Skaaret Landskap AS.

Prisen Årets lærling

Prisen gis ut av Asker kommune, i samarbeid med Bleiker, Røyken, Nesbru og Holmen videregående skoler, Asker Næringsforening og Danske Bank avd. Asker. Målsetningen med prisen er å stimulere ungdom til å ta yrkesfagutdanning.

Opplæringskontorene og lærebedrifter inviteres til å foreslå kandidater til prisen. Det er gjennomføringen av hele læretiden som er grunnlaget for vurderingen av et kandidatur.

Utvikling av faglige ferdigheter og personlig framferd til lærlingen vektlegges for tildeling av prisen.

Det er utarbeidet egne kriterier som skal brukes for vurdering av kandidater.

Prisen er på kr. 25.000.- samt et diplom, og deles ut årlig til en prisvinner som dekkes av statuttene.

Prisvinner velges av en jury på 7 personer bestående av 1 representant fra hver av skolene, Asker næringsforening, Den Danske bank avd. Asker og Asker kommune.