Asker kommune satser på heltidskultur 

Formålet med heltidskultur er at våre medarbeidere i helse og velferdstjenestene vil inneha høyere stillingsprosenter, noe som blant annet gir bedre kvalitet i tjenestetilbudet til våre innbyggere.  

11 og 12. mai hadde Formannskapet og administrasjonen i Asker kommune en gjennomgang av arbeidet med heltidskultur i Asker kommune.

- Asker kommune er godt i gang med satsing på heltidskultur og det er gledelig at vi allerede nå ser positive resultater av det gode arbeidet.

Ved innføring av heltidskultur vil vi blant annet kunne tilby bedre kvalitet i tjenestetilbudet til kommunens innbyggere og våre ansatte vil få mer fleksibel arbeidstid, sier ordfører Lene Conradi. 

Turnus et viktig redskap 

Nøkkelen for å finne balanse mellom arbeid og fritid, er å planlegge en god turnus for våre medarbeidere. Dette er med på å skape den gode vakta slik at vi har fornøyde og kompetente medarbeidere på alle vaktskift, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Vi forventer at dette vil medføre bedre kvalitet på tjenestene til våre innbyggere, sier prosjektleder for heltidskultur, Bente Stein Mathisen. 

- I tillegg til bred medarbeiderinvolvering, har den politiske forankringen stor verdi. At dette arbeidet er partssammensatt forankret er, også svært viktig for å lykkes», sier leder av Fagforbundet i Asker kommune, Anders Fosen. 

Besøk på Bråset bo- og omsorgssenter

Torsdag 11. mai hadde Bråset bo- og omsorgssenter besøk av Mette Nord, leder av Fagforbundet. Sammen med ordfører Lene Conradi, fikk de en god og informativ gjennomgang om Asker kommune sitt arbeid med heltidskultur og da spesifikt informasjon om resultatene fra avdeling 2 ved Bråset- bo og omsorgssenter, som er første avdeling ut i pilotprosjektet. 

Synlig resultater 

Ved Bråset bo-og omsorgssenter, som er vårt største sykehjem med 200 pasienter, ser vi allerede en betydelig heltidseffekt ved innføring av langvakter.

Andelen ansatte i 80-100 prosent stilling øker med over 20 prosent. Det samme gjelder den gjennomsnittlige stillingsprosenten i avdelingen. Den øker også med over 20 prosent. Antall ufrivillig deltidsansatte er redusert fra 12 til 4.  
- Dette er gode resultater, som vi fått til sammen. Jeg er derfor ekstra stolt over våre medarbeidere som har bidratt med sin kunnskap, kompetanse og ikke minst positive innstilling til disse endringene, sier institusjonsleder ved Bråset Bo og omsorgssenter, Ståle Klamerholm Zachariassen.