Bråset bo- og omsorgssenter

Kontaktinfo

Telefon
31 29 31 00
Besøksadresse
Bråsetveien 21A
3440 Røyken
Vis i kart
Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter har 200 plasser med heldøgnsbemanning. Vi har avdelinger for kort- og langtidsopphold, lindring og rehabilitering. Vi har også en forsterket, skjermet enhet for personer med demens sykdom.

Reis kollektivt

Tog: Togene på Spikkestadbanen stopper ved Røyken stasjon. Fra Røyken stasjon tar det rundt åtte minutter å gå.

Buss: Det går buss til Røyken sentrum fra Drammen, Slemmestad og Sætre. Se også bussavganger med Brakars rute 84 . 

Se Ruter for avganger. 

Ta kontakt for å vurdere ditt omsorgsbehov

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
    Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Innganger

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.
Følg Bråset bo- og omsorgssenter på Facebook:

Øvrig kontaktinformasjon

Toril Norgren Håkonsen

Virksomhetsleder