Bergans AS vant Bærekraftsprisen 2023

Bærekraftsprisen i Asker kommune ble delt ut 24. mai, og ordfører Lene Conradi stod for overrekkelsen.

Prisvinnere med ordfører på scenen
Ordfører Lene Conradi stod for overrekkelsen av Bærekraftsprisen til prisvinneren, Bergans AS.

Bergans AS mottar en premie på 25 000 kroner som skal bli brukt til videre utvikling av bedriften. Prisen ble for første gang utdelt i fjor, og den skal hedre næringslivet for viktige bidrag til en positiv utvikling i Asker.

- Årets prisvinner brenner for at folk skal være ute, nyte naturen og ha gode naturopplevelser, sa juryen da prisen ble delt ut under Den Store Sirkulærkonferansen i Asker kulturhus.

- Turglede gjennomsyrer bedriftskulturen og prisvinneren støtter aktivt arbeidet med bevaring av naturområder og det biologiske mangfoldet.

Tilrettelegger for bærekraftige valg i hverdagen

Juryen la i sin begrunnelse vekt på vinnerbedriftens store miljøengasjement og arbeid for å redusere ressursforbruk og klimaavtrykket gjennom å drifte, videreutvikle og lansere nye sirkulære forretningsmodeller ved å tilby reparasjon, bruktsalg, redesign og utleie av sine produkter.

- De bruker mer bærekraftige materialer, inkludert resirkulerte materialer og er medlem av STICA - et skandinavisk klimasamarbeid i tekstilindustrien. Prisvinneren tester også ut digitale produktpass med unike QR-koder i vaskelappen, med tanke på fremtidige EU-krav og digitale produktpass på tekstiler, sa juryen da prisen skulle deles ut.

Videre la juryen til grunn at prisvinneren påvirker positivt bakover i egne verdikjeder og samtidig legger til rette for at forbrukerne tar mer bærekraftige valg i hverdagen.

Inkludering og sosial innsats

Bærekraftsprisen legger til grunn at en bærekraftig utvikling av Asker inkluderer alle de tre dimensjonene miljø, økonomi og sosiale forhold. Juryen trekker fram prisvinnerens arbeid med inkludering og sosiale innsats, og peker på at det er et bredt mangfold i bedriften, med 10 ulike nasjonaliteter. I jurybegrunnelsen beskrives Bergans AS som åpen, raus og inkluderende, både i egen organisasjon og med tanke på sine målgrupper.

- Virksomheten bidrar til arbeidet mot sosial ulikhet gjennom samarbeidet med NAV om arbeidsinkludering, samarbeidet med arbeidsinkluderingsbedriften Asker Produkt og som medlem av Etisk Handel, sa juryen i sin begrunnelse.

Mangfold av kandidater

I år ble 17 bedrifter nominert til prisen, og 11 av de nominerte bedriftene tilfredsstilte vurderingskriteriene for prisen.

- Det har vært en glede for juryen å vurdere så mange gode kandidater til Asker kommunes Bærekraftspris. Mangfoldet av kandidater viser at vi har flere og flere bedrifter som setter bærekraftsarbeidet på dagsorden og tar det inn i sin forretningsmodell, sa juryen.

Om Bærekraftsprisen

Prisen deles ut årlig, og skal vurderes for bedrifter som har greid å operasjonalisere innenfor Asker kommunes fire endringsområder:

  • Sosial ulikhet gjennom for eksempel å styrke levekår, motvirke utenforskap og fremme sosial inkludering.
  • Transport og mobilitet gjennom for eksempel å jobbe konkret med smartere løsninger for transport og mobilitet med ansatte, i selskapets forretningsmodell eller i samfunnet.
  • Forbruk og ressursforvaltning gjennom for eksempel å implementere sirkulære forretningsmodeller i egen drift, for kunder eller for samarbeidspartnere.
  • Digitalisering og smart bruk av teknologi i samfunnsutviklingen gjennom for eksempel å utvikle smart datahåndtering som styrker egne og andre aktørers mulighet for å gjøre bærekraftige valg.

Les mer om Bærekraftsprisen og vurderingskriteriene her.