Områdeforum - ny ordning for nærdemokrati

Er du engasjert i lokalsamfunnet ditt? Ønsker du å påvirke utviklingen av lokalsamfunnet sammen med andre? Nå kan du bli med på etableringen av ditt lokale områdeforum.

Samtale rundt møtebordet
Foto: Anders Sjåvik

Kort fortalt

Vi ønsker at det skal være enkelt for deg som bor i Asker å engasjere deg, delta og påvirke saker som angår ditt nærområde. Derfor har kommunen tatt initiativ til at det etableres åtte områdeforum rundt om i Asker. Dette er Askers nye nærdemokratiske ordning. 

Høsten og våren 2023/2024 arrangerte vi folkemøter åtte steder i Asker. Der informerte vi om Askers nye nærdemokratiske ordningen "områdeforum" og om hvordan innbyggerne, sammen med andre, kan opprette områdeforum i sitt område og være med å påvirke det som skjer i lokalsamfunnet.

Våren 2024 holdes det stiftelsesmøter med valg av styre for etablering av områdeforum i flere av områdene. Se informasjon under hvert av de åtte områdene.

Hvem, hva, hvor om områdeforum

Er områdeforum en frivillig organisasjon?

Områdeforumene etableres som frivillige organisasjoner, av og med innbyggerne. Områdeforumene blir lokalsamfunnets felles talerør inn til kommunen. Gjennom områdeforumene kan engasjerte innbyggere og organisasjoner møtes for å finne gode løsninger for sitt område. Her kan de også ha dialog med kommunen om saker som gjelder sine lokalsamfunn.

Hvert av områdeforumene får et årlig tilskudd av kommunen. I 2024 er tilskuddet på kr 50.000, som de kan bruke til det beste for lokalsamfunnet.

Hvor skal områdeforumene etableres?

De åtte områdeforumene skal til sammen dekke hele kommunen. Grensene mellom de ulike forumene er et utgangspunkt, med mulighet for endringer når områdeforumene får organisert seg. Se oversikt lenger ned på siden.

Innbyggertorgene stiller med lokaler og kontaktperson som bidrar med hjelp og støtte underveis, om de ønsker det. Områdeforumene organiseres som frivillige organisasjoner. 

Hva kan et områdeforum engasjere seg i?

Områdeforumene bestemmer selv hva de vil engasjere seg i, men de kan for eksempel:

  • ta initiativ til - og gjennomføre nærmiljøprosjekter
  • ta opp saker som engasjerer lokalsamfunnet med politikere og kommuneadministrasjonen
  • invitere kommunen til informasjonsmøter om temaer som opptar lokalsamfunnet
  • komme med høringsinnspill i saker som opptar lokalsamfunnet
Hva kan områdeforum bidra til?
  • et levende nærdemokrati i hele Asker
  • engasjerte innbyggere og organisasjoner finner enklere sammen
  • gode krefter lokalt tar initiativ til prosjekter og finner løsninger for lokalsamfunnet sammen
  • hvert lokalsamfunn har et talerør inn til kommunen og politikerne
Hva foregikk på folkemøtene?

Vi inviterte til informasjonsmøter, såkalt folkemøter, i hvert av de åtte områdene. Møtene var på innbyggertorgene eller i nærheten. Her kunne alle delta, uansett om de bor i nærområdet eller ikke.

På folkemøtet fikk de vite mer om områdeforum, stille spørsmål og treffe andre engasjerte innbyggere. Her fikk de mulighet til å være med helt fra begynnelsen å etablere områdeforum i sitt lokalsamfunn.

På møtene holdt vi workshop, og de som ønsket ble med i en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med etablering av områdeforum i sitt område. Områdeforumene etableres som frivillige organisasjoner og er uavhengige av kommunen.

Kommunen bistår med hjelp og støtte, men det er opp til innbyggerne å bestemme hvordan områdeforumet skal være.

Hvert områdeforum har en kontaktperson ved nærmeste innbyggertorg. Du finner kontaktinformasjon på denne siden.

Kontaktinformasjon til hvert områdeforum:

Det jobbes nå med å etablere områdeforum åtte steder i Asker, og i noen lokalsamfunn er de allerede etablert. Har du spørsmål om områdeforum i ditt område, ta kontakt med "ditt" innbyggertorg. De kan de fortelle deg mer om ordningen og sette deg i kontakt med arbeidsgruppa i ditt område, dersom du ønsker det.

Søndre Hurum områdeforum er etablert: Områdene rundt Tofte, Holmsbu, Kana, Rødtangen og Filtvet

Søndre Hurum områdeforum ble stiftet 21. mars 2024.

For områdene rundt Tofte, Holmsbu, Kana, Rødtangen og Filtvet.

Kontaktinformasjon til hussjef på Tofte innbyggertorg:
E-post:
Telefon: 910 06 879

Nordre Hurum/Søndre Røyken er etablert: Områdene rundt Sætre, Storsand, Åros og Klokkarstua

Nordre Hurum/Søndre Hurum områdeforum ble stiftet 29. april 2024.
For områdene rundt Sætre, Storsand, Åros og Klokkarstua.

Kontaktinformasjon til hussjef på Sætre innbyggertorg:
E-post:
Telefon: 948 48 731

Heggedal og omegn områdeforum er etablert. For områdene rundt Dikemark, Heggedal, Gjellum og Engelsrud

Heggedal og omegn områdeforum ble stiftet 23. mai 2024.
For områdene rundt Dikemark, Heggedal, Gjellum, Engelsrud


Kontaktinformasjon til hussjef på Heggedal innbyggertorg:
E-post:
Telefon: 477 83 054

Østbygda områdeforum er stiftet: For områdene rundt Slemmestad, Vollen, Bjerkås, Fossum, Bødalen og Nærsnes

Østbygda områdeforum ble stiftet 29. mai 2024.
For områdene rundt Vollen, Bjerkås, Slemmestad, Fossum, Bødalen og Nærsnes.

Kontaktinformasjon til koordinator på Slemmestad innbyggertorg:
E-post:
Telefon: 477 89 027

Borgen-Vardåsen-Drengsrud stiftelsesmøte 13.06.: For områdene rundt Borgen, Vardåsen og Drengsrud

Stiftelsesmøte på Borgen ungdomsskole 13. juni klokka 18.00
For områdene rundt Borgen-Vardåsen-Drengsrud

Kontaktinformasjon til hussjef på Borgen innbyggertorg:
E-post:
Telefon: 915 88 121

Nesøya-Holmen: For områdene rundt Nesøya, Mellom-Nes, Billingstad, Hvalstad, Landøya, Holmen, Vakås

For områdene rundt Nesøya, Mellom-Nes, Billingstad, Hvalstad, Landøya, Holmen, Vakås.

Kontaktinformasjon til hussjef på Holmen innbyggertorg:
E-post:
Telefon: 477 82 793

Asker sentrum: For områdene rundt Høn, Båstad, Sentrum, Bondi, Ånnerud, Semsveien, Gamle Drammensvei, Gullhella, Vettre, Bleikeråsen, Blakstad

For områdene rundt Asker sentrum
(Høn, Båstad, Sentrum, Bondi, Ånnerud, Semsveien, Gamle Drammensvei, Gullhella, Vettre, Bleikeråsen, Blakstad)

Kontaktperson til hussjef på Asker innbyggertorg:
E-post:
Telefon: 47 78 27 88

Spikkestad-Røyken: For områdene rundt Spikkestad, Røyken, Midtbygda og Hyggen

For områdene rundt Spikkestad, Lahell, Røyken, Midtbygda, Hyggen

Kontaktinformasjon til prosjektleder Spikkestad innbyggertorg
E-post:
Telefon: 940 22 495

 

Retningslinjer og verktøy

Ønsker du mer informasjon om områdeforum generelt, send oss en e-post:

Retningslinjer for nærdemokratiordningen

Endringer i retningslinjene

Retningslinjene for nærdemokratiordningen ble revidert i kommunestyret 30. januar 2024. Deriblant ble tilskuddet for 2024 redusert fra 250.000 kroner til 50.000 kroner for hvert av de åtte områdeforumene.

 

Nyttige verktøy for å etablere et områdeforum
Følgeforskning fra Universitetet i Sørøst-Norge

Asker kommune har i perioden 2020-2023, hatt en treårig prøveordning med nærdemokrati i tre lokalsamfunn. De tre Lokalsamfunnsutvalgene var etablert på Tofte, i Heggedal og i Slemmestad, og hadde samme mål om å styrke nærdemokratiet som Områdeforum. Universitetet i Sørøst-Norge fulgte prøveordningen.

Følgeforskning fra Universitetet i Sørøst-Norge

I lenkene under finner du tre rapporter fra universitetets følgeforskning; en fra oppstart, en underveis, og en avsluttende sluttrapport. Du finner også en en kort animasjonsfilm og et nyttig hefte for kommuner som ønsker å etablere nærdemokratiske fora. 

Tre rapporter:

 

Animasjonsfilm:

Animasjonsfilm som forklarer de viktigste prinsippene for hvordan et arbeid med nærdemokratisk ordning bør foregå.

Hefte om nærdemokratisk arbeid:

"Prinsipper for nærdemokrati: læringspunkter fra et forsøk i Asker kommune".