Lokalsamfunnsutvalg

Lokalsamfunnsutvalg er faste utvalg oppnevnt av kommunestyret som en forsøksordning i to år.

Det er opprettet følgende lokalsamfunnsutvalg

Heggedal lokalsamfunnsutvalg (Heggedal)

Bilde av medlemmene i Heggedal lokalsamfunnsutvalg
Heggedal lokalsamfunnsutvalg: 1. rekke fra venstre: Line Øverbye, Tom Brunsell (leder), Alganesh Kidane. 2. rekke fra venstre Rolf Kristiansen, Liv Hege Birkeland, Jan Syrstad, Markus Jordet.

Slemmestad lokalsamfunnsutvalg (Slemmestad og Vollen)

Bilde av Slemmestad lokalsamfunnsutvalg
Slemmestad lokalsamfunnsutvalg: 1. rekke fra venstre: Vilde Kaas Ibsen, Elisabeth Takle Bye (leder), Louis Heineberg. 2. rekke fra venstre: Morten Gjeruldsen, Rolf Fredrik Karlsen, Eirik Davidsen.

Tofte lokalsamfunnsutvalg (Tofte, Filtvet, Holmsbu og Kana)

Bilde av Tofte lokalsamfunnsutvalg
Tofte lokalsamfunnsutvalg: 1. rekke fra venstre: Rune Nomel, Ole André Eriksen (leder), Frantz Jørgensen. 2. rekke fra venstre: Elin Solberg, Marit Folkestad, Lotte Frost, Tina Pettersen.

Ansvarsområder

Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for at innbyggere, lag og foreninger og andre lokale aktører får mulighet til å ta del i og få medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de er opprettet for.

Lokalsamfunnsutvalgene skal:

  • høres i saker som angår lokalområdet
  • medvirke i planprosesser som berører lokalområdet
  • bidra til at innbyggere og lokale aktører får mulighet til å ta medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de er opprettet for
  • styrke lokale aktørers mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i eget lokalområde
  • utvikle og styrke samarbeid og dialog med bl.a. innbyggertorg, nærmiljøsentral, lokale lag, foreninger og organisasjoner, lokale skoler og barnehager (herunder foreldreutvalg, samarbeidsutvalg og elevråd), lokalt næringsliv og andre folkevalgte organer
  • disponere midler til lokale tiltak

Utvalgene har initiativrett, og kan selv ta opp saker som berører eget lokalområde.

Her kan du se hvilke saker utvalgene behandler (møter, sakspapirer og vedtak).

Tilskuddordning for nærmiljøene

Hvert lokalsamfunnsutvalg administrer en tilskuddsordning for felleskapsfremmende aktiviteter og tiltak i nærmijøene.

Du kan lese mer og sende inn søknad på denne siden.

Reglement og medlemmer