Lokalsamfunnsutvalg

Lokalsamfunnsutvalg er faste utvalg oppnevnt av kommunestyret som en forsøksordning i to år.

Det er opprettet følgende lokalsamfunnsutvalg

Heggedal lokalsamfunnsutvalg (Heggedal)

Bilde av medlemmene i Heggedal lokalsamfunnsutvalg
Heggedal lokalsamfunnsutvalg: Fra venstre: Thomas Fernandes, Gørild Lind Hardeland (vara), Sigrun Okkenhaug. Foran fra venstre: Jan Syrstad – leder, Lidziya Vanahel Ulvenes – nestleder. Bak fra venstre: Rolf Geir Kristiansen og Markus Andreas Jordet.

Slemmestad lokalsamfunnsutvalg (Slemmestad og Vollen)

Bilde av Slemmestad lokalsamfunnsutvalg
Slemmestad lokalsamfunnsutvalg. Fra venstre: Morten Gjeruldsen, Vilde Kaas Ibsen, Elisabeth Takle Bye (leder), Eirik Davidsen (nestleder), Daniela Torsvik, Rolf Karlsen og Adam Vadseth. Foto: Morten Flaten

Tofte lokalsamfunnsutvalg (Tofte, Filtvet, Holmsbu og Kana)

Bilde av Tofte lokalsamfunnsutvalg
Tofte lokalsamfunnsutvalg: 1. rekke fra venstre: Lotte Frost, Nora Eriksen og Elin Solberg. 2. rekke fra venstre: Rune Nomel, Frantz Jørgensen, Ole André Eriksen (leder) og Albert Loki Einarsson.

Ansvarsområder

Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for at innbyggere, lag og foreninger og andre lokale aktører får mulighet til å ta del i og få medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de er opprettet for.

Lokalsamfunnsutvalgene skal:

  • høres i saker som angår lokalområdet
  • medvirke i planprosesser som berører lokalområdet
  • bidra til at innbyggere og lokale aktører får mulighet til å ta medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de er opprettet for
  • styrke lokale aktørers mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i eget lokalområde
  • utvikle og styrke samarbeid og dialog med bl.a. innbyggertorg, nærmiljøsentral, lokale lag, foreninger og organisasjoner, lokale skoler og barnehager (herunder foreldreutvalg, samarbeidsutvalg og elevråd), lokalt næringsliv og andre folkevalgte organer
  • disponere midler til lokale tiltak

Utvalgene har initiativrett, og kan selv ta opp saker som berører eget lokalområde.

Følg med på sakene i lokalsamfunnsutvalgene

Her kan du se hvilke saker utvalgene behandler (møter, sakspapirer og vedtak).

Tilskuddordning for nærmiljøene

Hvert lokalsamfunnsutvalg administrer en tilskuddsordning for felleskapsfremmende aktiviteter og tiltak i nærmiljøene.

Du kan lese mer og sende inn søknad på denne siden.

Reglement og medlemmer

Innbyggertorgene er viktige for lokalsamfunnsutvalgenes arbeid.