Spørsmål fra Ivar Granum (A) om Filtvet brygge

Spørsmål fra Ivar Granum (A) om Filtvet brygge 

Vil kommunedirektøren ta opp saken vedrørende omsøkte arbeider knyttet til Filtvet brygge til politisk behandling i utvalg for plan og byggesaker etter at nye tegninger skal ha blitt sendt inn og uttalelser fra Viken fylkeskommune har fremmet sitt tilsvar?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg gjengir her kommunedirektørens svar på spørsmålet:

Det har vært flere byggesaker knyttet til Filtvet brygge i gamle Hurum kommune.

Det er i tidligere saker vedrørende søknader om boder/telt + liten brygge + toalett og lager gitt dispensasjoner for det omsøkte. Dette er vedtak som fortsatt er gyldige. I de tidligere sakene ble det søkt om dispensasjon utenom byggesak.

Den aktuelle saken i dag er en byggesak hvor det søkes om å få bygge ulike installasjoner. Konkret gjelder dette søknad om ny mur + nye sitteplasser + ny adkomst til bryggen. Disse nye tiltakene er også avhengig av dispensasjon. Her ble det tidligere gjort en saksbehandlingsfeil hvor søknadene omkring disse installasjonene ikke ble sendt over til fylkeskommunen for uttalelse. Tidligere innvilgede søknader om tiltak ble således opphevet av fylkesmannen (nå statsforvalteren).

De omsøkte forhold er derfor gjenstand for en ny saksbehandlingsrunde.

Nå har tiltakshaver (Sonja Lee) foreslått å fjerne muren og sitteplassene. Tiltakshaver vurderer også å fjerne den nye adkomsten til brygga. Denne adkomsten er ment for at brygga skal være universelt utformet.

Gitt ovennevnte så står kommunen overfor to scenarioer:

Scenario 1: Tiltakshaver fjerner også den ny adkomsten.

Da er det igjen bare tiltakene som allerede har dispensasjon som er innvilget i Hurum. Dermed er det en ren byggesak uten dispensasjon.

Scenario 2: Tiltakshaver beholder adkomsten.

Da må det søkes om dispensasjon for adkomsten og bare den. De andre dispensasjonene er gitt. Da kan denne dispensasjonen behandles politisk.