Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv) om tvungen helsehjelp

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv)

I følge en ny tilsynsrapport fra Statsforvalteren konkluderes det med svikt i tvungen helsehjelp-praksisen i vår nabokommune Bærum. Praksisen i Bærum kan i følge Statsforvalteren føre til at personer uten samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp.

Personer uten samtykkekompetanse kan være personer med demenssykdom, psykisk sykdom eller rusproblemer. Statsforvalteren mener disse gruppene står i fare for å ikke få nødvendig helsehjelp i kommunen.

Hvordan er tvungen helsehjelp-praksisen i Asker, og har ansatte nødvendig kompetanse på tvang, rutiner og kvalitetssystemer slik at personer i Asker uten samtykkekompetanse sikres nødvendig helsehjelp samtidig som tvang ovenfor samtykkekompetente personer unngås?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg viser til svar utarbeidet av administrasjonen: Spørsmål og svar angående tvungen helsehjelp