Spørsmål fra Ole Jacob Johansen (Frp) om klager fra styret i Odden Marina Boligsameie

Spørsmål fra Ole Jacob Johansen (Frp):

Det vises til henvendelse fra styret i Odden Marina Boligsameie i Slemmestad (OMBS). Sameiet har gjentatte ganger påpekt det man opplever som dårlig samskaping fra kommunens side, med mangelfull kommunikasjon og informasjon. Sameiet føler seg overkjørt.

Det fremstår som lite heldig at Asker kommune ikke synes å ta sine egne erklærte målsettinger om samskaping på alvor, ei heller FNs bærekraftmål om samarbeid.

Det er gjort oppmerksom på at de 2-3 parkeringsplassene for funksjonshemmede forsvinner gjennom at AK skal etablere "park" (som angitt i reguleringsplanen) på utstikkeren (på folkemunne kalt "sukkerbiten). De som parkerer der i dag er blant de svakeste i samfunnet og for mange av disse er det ikke fysisk mulig å gå fra sentrum til lege, tannlege, fysioterapeut og kiropraktor.

Også tidligere har det kommet henvendelser om kommunens fremferd ifm. Slemmestad-utviklingen. Ved utvikling av områder, som her Slemmestad, synes det som en mer fornuftig tilnærming med dialog og samarbeid med berørte grunneiere, næringsdrivende og andre, enn at mange mennesker føler seg overkjørt.

  • Hvordan kan kommunen forbedre samhandlingen med berørte aktører i forbindelse med Slemmestad-utbyggingen, slik at FNs bærekraftmål om samarbeid og kommunens egen målsetting om samskaping blir tatt på alvor?
  • Vil kommunedirektøren komme tilbake med en sak til politisk nivå, der «park» på utstikkeren droppes slik at 3 parkeringsplasser for funksjonshemmede kan opprettholdes på dette området?
  • Alternativt: Hvordan vil kommunedirektøren legge til rette for at 3 parkeringsplasser for funksjonshemmede på området blir ivaretatt?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg viser til følgende notat utarbeidet av kommunedirektøren som svar på spørsmålet: Notat - Svar på spørsmål til formannskapet vedrørende henvendelse fra styret i Odden Marina Boligsameie i Slemmestad