Spørsmål fra Tonje Lavik (Frp) om kostnader til tilskudds/søknadsbaserte ordninger

Spørsmål fra Tonje Lavik (Frp)

Det er slik undertegnede forstår en rekke støtteordninger/søknadsbaserte ordninger for kommunens innbyggere. Blant annet innebærer dette:

• Lading av elbiler i boligselskap i Asker kommune
• Gratis energirådgivning og økonomisk støtte
• Gratis rådgivning om miljøvennlig oppussing
• Piggdekk-aksjon for nye vintersyklister
• Sykle til jobben-kampanje
• Utlån av syker
• Tilskudd til kjøp av tøybleier
• Fratrekk i renovasjonsgebyr for innbyggere som inngår avtale om hjemmekompostering

Jeg ber om en oversikt over budsjetterte kostander for hver av disse ordningene, samt en oversikt dersom det er flere støtteordninger eller søknadsbaserte ordninger for innbyggerne.

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler svar fra kommunedirektøren her:

Her er tallene:

  • Lading av elbiler i boligselskap i Asker kommune: 500.000 kr pr år
    Gratis energirådgivning og økonomisk støtte: Rammen for energirådgivingen er 450.000 kr pr år. I tillegg kommer energitilskudd på ca. 300.000 kr pr. år.
  • Gratis rådgivning om miljøvennlig oppussing: Vi har i 2022 gjennomført et prosjekt for å teste ut og lage forslag til en rådgivingstjeneste for miljøvennlig oppussing. Dette prosjektet kostet 600.000 kr. Vi har foreløpig ikke besluttet rammene for en kommende rådgivingstjeneste.
  • Piggdekk-aksjon for nye vintersyklister: 150.000 kr pr år
    Sykle til jobben-kampanje: Ca 70.000 kr pr år
  • Utlån av syker: Ca 20.000 kr pr år i driftsutgifter. NB: Dette er da ikke «Tier-ordningen», men gjelder de ca. 30 elsykler som brukes i diverse kampanjer og utlån.
  • Tilskudd til kjøp av tøybleier: Det gis et årlig samlet tilskudd på ca 40.000 kr.
  • Fratrekk i renovasjonsgebyr for innbyggere som inngår avtale om hjemmekompostering: Det gis et årlig fratrekk i gebyret på ca. 140.000 kr.

For enkelte av ordningene har vi fått tilskudd fra fylkeskommunen og Miljødirektoratet. Vi har foreløpig ingen andre klimarelaterte tilskudds-/søknadsbaserte ordninger enn disse.