Spørsmål fra Hanne Lisa Matt (Mdg) om om gårdsutsalg fra parkeringsplass

Spørsmål fra Hanne Lisa Matt (Mdg): 

Jeg viser til artikkel i Budstikka 20. oktober 2020 "Bønder fortviler – har mistet parkeringsplasser å selge gårdsost på i Asker".

Dette synes jeg er veldig rart. Hvorfor går det ikke an å leie ut parkeringsplassen på Risenga - som ironisk nok jo er bygget på dyrket mark - til bønder som ønsker å selge sine lokale produkter? Her må vi finne en løsning! Når vi kan vedta gratis parkering i koronatiden så kan vi få til fortsatt utleie av kommunal parkeringsplass til utsalg av gårdsost og andre godsaker. 

Hva vil ordfører gjøre for å gi mulighet for utsalg på Risenga parkeringsplass tilbake til gårdsutsalg?

Svar fra ordfører Lene Conradi: 

Kommunen kan låne/leie ut kommunale parkeringsplasser når dette passer med annen bruk av arealene.

I forbindelse med byggeprosjektene i Risenga-området etablerte Asker kommune en midlertidig parkeringsplass ved Fredtunsvei/brannstasjonen.

Frem til sommeren 2020 har det vært noe parkeringsmulighet ved siden av Leikvollhallen, og det har dermed vært kapasitet til å låne ut parkeringsplassen ved brannstasjonen for utsalg av gårdsprodukter.

Fra høsten 2020 er imidlertid all parkering i Risengaområdet stengt som følge av byggeaktivitet. Det betyr at både publikum, brukere og ansatte som skal til skoler (Risenga og Bleiker) og idrettsanlegg (ishall, uteis, kunstgress, tennishall, svømmehall og flerbrukshall) nå må parkere på den midlertidige plassen ved brannstasjonen.

Der er det stor aktivitet til enhver tid, og arrangementer som på enkelte dager vil bety at den midlertidige parkeringsplassen fylles opp. Å binde den opp til annen bruk kan derfor medføre store parkeringsproblemer for aktiviteten, og derfor er vurderingen fra administrasjonen at det pr. i dag ikke er mulig å leie den ut til annet formål. Denne situasjonen kan endre seg når byggeprosjektene etter hvert ferdigstilles.

Jeg synes likevel kommunen bør være behjelpelige med å finne et annet område å kunne leie ut til dette formålet, som har så mange positive sider ved seg.

Jeg har bedt administrasjonen gå i dialog med initiativtaker med mål om å finne andre hensiktsmessig løsninger for gårdsutsalg. Det er blant annet andre sentrumsnære parkeringsplasser vi bør kunne se på som aktuelle.