Datoer for muntlig eksamen 2018

Muntlig eksamen arrangeres av Asker kommune. Eksamensformen er lik i hele Askerskolen. Eksamen arrangeres i to puljer:

Pulje 1: Borgen, Hovedgården, Landøya, Vollen og Asker voksenopplæring

 • Onsdag 6. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 1 skal ha eksamen i.
 • Fredag 8. juni 
  Eksamen gruppe 1
 • Mandag 11. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 2 skal ha eksamen i.
 • Onsdag 13. juni
  Eksamen gruppe 2

Pulje 2: Risenga, Solvang, Torstad, Den alternative skolen og Holmen

 • Tirsdag 5. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 1 skal ha eksamen i.
 • Torsdag 7. juni
  Eksamen gruppe 1
 • Tirsdag 12. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 2 skal ha eksamen i.
 • Torsdag 14. juni
  Eksamen gruppe 2

Elevene på 10. trinn blir trukket ut til både skriftlig og muntlig eksamen.

Muntlig eksamen

Hver elev trekkes ut til muntlig eksamen i ett fag. Elevene kan trekkes ut til eksamen i norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, RLE, fremmedspråk og norsk fordypning. Eksamen gjennomføres med en forberedelsedel, som er en obligatorisk skoledag dagen før eksamen. 

Elevene får melding om hvilket fag de kommer opp i 48 timer før eksamen. Når forberedelsedelen starter, 24 timer før eksamen, får elevene oppgitt et tema de skal forberede til eksamen. Elevene utarbeider notater som hjelpemiddel til muntlig eksamen, f.eks. en PowerPoint.

Eksamen har form av en samtale mellom elev og eksaminator/sensor. Eksamen starter med at eleven presentere forberedt tema (maks 10 minutter). Under eksamen kan eleven også prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av temaet, men som dekkes av fagrapporten.

Elevene blir delt i puljer med hver sin eksamensdag.

Faglærer (eksaminator) setter opp en tidsplan for gjennomføringen av eksamen i sine partier, dette gjøres kjent for elevene når de møter faglærer etter kunngjøringen.
Fagrapporten for hvert muntlig fag legges på itslearning i god tid før muntlig eksamen.

Elevene blir prøvd i det som står i fagrapporten, dette korresponderer igjen med kompetansemål i læreplanen. Notatene fra forberedelsedelen inngår ikke i vurderingsgrunnlaget.

For mer informasjon om gjennomføring se Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Asker kommune.

Vitnemålsutdeling

Utdeling av vitnemål skjer i juni - nærmere beskjed om tid og sted vil bli gitt i god tid.