Muntlig eksamen

Muntlig eksamen 2024 i Asker kommune arrangeres i begynnelsen av juni fordelt på to puljer.

Kort fortalt

Muntlig eksamen vil bli gjennomført i tidsrommet 03. juni til 13. juni.

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Asker kommune

Pulje 1: 

Risenga, Røyken, Slemmestad, Solvang, Torstad, Den alternative skolen, Holmen og NTG-U Asker

 • Mandag 03. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 1 skal ha eksamen i.
 • Onsdag 05. juni
  Eksamen gruppe 1
 • Mandag 10. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 2 skal ha eksamen i.
 • Onsdag 12. juni
  Eksamen gruppe 2

Pulje 2: 

Borgen, Hovedgården, Landøya, Sætre, Spikkestad, Tofte, Vollen og Introsentrene

 • Tirsdag 04. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 1 skal ha eksamen i.
 • Torsdag 06. juni
  Eksamen gruppe 1
 • Tirsdag 11. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 2 skal ha eksamen i.
 • Torsdag 13. juni
  Eksamen gruppe 2

Elevene på 10. trinn blir trukket ut til både skriftlig og muntlig eksamen. På eksamen får eleven mulighet til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Gjennomføring av muntlig eksamen

Hver elev trekkes ut til muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i ett fag. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i norsk, engelsk, samfunnsfag, KRLE, fremmedspråk og norsk fordypning, og muntlig-praktisk eksamen i fagene matematikk, naturfag og arbeidslivsfag. Eksamen gjennomføres med en forberedelsedel, som er en obligatorisk skoledag dagen før eksamen. 

Kunngjøring av fag

48 timer før eksamen får eleven vite hvilket fag de skal ha eksamen i. Frem til de trekker tema, tar eleven utgangspunkt i fagoversikten, som er en oversikt over hva de har vært gjennom i faget, og leser på dette. I noen fag vil fagoversikten også inneholde en leseliste. Fagoversikten vil være tilgjengelig for eleven senest en uke før eksamen. 

Trekking av tema

24 timer før muntlig eksamen trekker eleven tema. Temaet avgrenser hva de skal forberede seg på. Eleven skal forberede seg på å vise at de har kunnskap om faginnholdet og kompetanse i de læreplanmålene som er oppgitt. De kan lage en presentasjon av sitt tema på inntil 10 minutter.

Eleven vil få veiledning av faglæreren sin når de forbereder tema. De kan lage en presentasjon eller på annen måte forberede seg på å forklare og vise sin kompetanse om tema, da er de også forberedt til å ta i mot spørsmål. I en presentasjon rekker elevene ikke å ta opp alt som kan sies om temaet, et godt råd kan være å ta med noen overskrifter eller stikkord som antyder hva det kunne vært sagt mer om. Forberedelsen er en del av eksamen, og elever som har dokumentert fravær på forberedelsesdagen har også dokumentert fravær fra eksamensdagen. 

Eksamen

Eksamen har form av en samtale og gjennomføres individuelt eller i par. Eleven møter faglæreren sin og en sensor, som er en faglærer fra en annen skole. De to skal lede eksamen sammen og være sensorer. Selve eksamen tar inntil 30 minutter for muntlig eksamen og inntil 45 minutter for muntlig-praktisk eksamen pr elev. 

 1. Faglærer og sensor stiller spørsmål slik at det blir en faglig samtale. Spørsmålene vil ta utgangspunkt i tema til eleven og skal hjelpe de til å vise det de kan. I hovedsak vil spørsmålene holdes innenfor temaet eleven har trukket, men de kan få spørsmål fra hele faget, det vil si det som er beskrevet i fagoversikten.
 2. Eleven kan velge å bruke inntil 10 minutter på presentasjonen sin og kan bruke notater eller en presentasjon som de har forberedt. 

Sensur

Faglærer og sensor diskuterer hvor godt eleven har vist sin kompetanse i faget og setter en karakter rett etter at eksamen er gjennomført. Elevene får karakteren umiddelbart etter sin eksamen. Det er ikke mulig å klage på karakteren som gis til muntlig eller muntlig-praktisk eksamen, men man kan klage på måten eksamen er gjennomført på, det vil si hvis ikke retningslinjene er fulgt.

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Asker kommune

For mer informasjon om gjennomføring se Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Asker kommune.

Vitnemålsutdeling

Utdeling av vitnemål skjer i juni - nærmere beskjed om tid og sted vil bli gitt i god tid.