Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 2021 ER AVLYST!

Muntlig eksamen 2021- AVLYST!

Muntlig eksamen 2021 i Asker kommune arrangeres i perioden fra 1. juni til 10. juni fordelt på to puljer.

Kort fortalt

MUNTLIG EKSAMEN 2021 ER AVLYST!

Pulje 1: 

Borgen, Hovedgården, Landøya, Røyken, Sætre, Spikkestad, Vollen og Asker voksenopplæring

 • Tirsdag 1. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 1 skal ha eksamen i.
 • Torsdag 3. juni 
  Eksamen gruppe 1
 • Mandag 7. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 2 skal ha eksamen i.
 • Onsdag 9. juni
  Eksamen gruppe 2

Pulje 2: 

Risenga, Slemmestad, Solvang, Tofte, Torstad, Den alternative skolen og Holmen

 • Onsdag 2. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 1 skal ha eksamen i.
 • Fredag 4. juni
  Eksamen gruppe 1
 • Tirsdag 8. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 2 skal ha eksamen i.
 • Torsdag 10. juni
  Eksamen gruppe 2

Elevene på 10. trinn blir trukket ut til både skriftlig og muntlig eksamen.

Gjennomføring av muntlig eksamen

Hver elev trekkes ut til muntlig eksamen i ett fag. Elevene kan trekkes ut til eksamen i norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, RLE, fremmedspråk og norsk fordypning. Eksamen gjennomføres med en forberedelsedel, som er en obligatorisk skoledag dagen før eksamen. 

Kunngjøring av fag

48 timer før eksamen får eleven vite hvilket fag de skal ha eksamen i. Frem til de trekker tema, tar eleven utgangspunkt i fagoversikten, som er en oversikt over hva de har vært gjennom i faget, og leser på dette. I noen fag vil fagoversikten også inneholde en leseliste. Fagoversikten vil være tilgjengelig for eleven senest en uke før eksamen.  På eksamen kan eleven bli bedt om å vise at de har nådd de fleste mål i læreplanen i faget.

Trekking av tema

24 timer før muntlig eksamen trekker eleven tema. Temaet avgrenser hva de skal forberede seg på.  Eleven skal forberede seg på å vise at de har kunnskap om faginnholdet og passe på å vise at de har kompetanse i de læreplanmålene som er oppgitt. De kan lage en presentasjon av sitt tema på inntil 10 minutter. 

Eleven vil få veiledning av faglæreren sin når de forbereder tema. De kan lage en presentasjon eller på annen måte forberede seg på å forklare og vise sin komeptanse om tema, da er de også forberedt til å ta i mot spørsmål. Hvis eleven velger å lage en presentasjon rekker de ikke å ta opp alt som kan sies om temaet der, et godt råd kan være å ta med noen overskrifter eller stikkord som antyder hva det kunne vært sagt mer om.

Eksamenen

Eksamen har form av en samtale og gjennomføres individuelt. I 2021 åpner vi ikke for gjennomføring i par, jf. at elever kan trekkes til eksamen utenfor egen kohort. Eleven møter faglæreren sin og en sensor, som er en faglærer fra en annen skole. De to skal lede eksamen sammen og være sensorer. Selve eksamen tar 30 minutter.

 1. Faglærer og sensor stille spørsmål slik at det blir en faglig samtale. Spørsmålene vil ta utgangspunkt i tema til eleven og skal hjelpe de til å vise det de kan. I hovedsak vil spørsmålene holdes innenfor temaet eleven har trukket, men du kan få spørsmål fra hele faget, det vil si det som er beskrevet i fagoversikten.
 2. Eleven kan velge å bruke inntil 10 minutter på presentasjonen sin og kan bruke notater eller en digital presentasjon som de har forberedt. Kravet om en presentasjon som utgangspunkt for samtalen under muntlig eksamen er opphevet fra 1. august 2020.

Sensur

Faglærer og sensor diskuterer hvor godt eleven har vist sin kompetanse i faget og setter en karakter rett etter at eksamen er gjennomført. Elevene får karakteren umiddelbart etter sin eksamen. Det er ikke mulig å klage på karakteren som gis til muntlig eksamen, men man kan klage på måten eksamen er gjennomført på, det vil si hvis ikke retningslinjene er fulgt.

For mer informasjon om gjennomføring se Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Asker kommune.

Vitnemålsutdeling

Utdeling av vitnemål skjer i juni - nærmere beskjed om tid og sted vil bli gitt i god tid.