Regjeringen vil avlyse eksamen for elever våren 2022

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/eksamen-for-elever-varen-2022-avlyses/

Muntlig eksamen 2022

Muntlig eksamen 2022 i Asker kommune arrangeres i begynnelsen av juni fordelt på to puljer. Datoer kommer.

Pulje 1: 

Borgen, Hovedgården, Landøya, Sætre, Spikkestad, Vollen og Introsentrene

 • Tirsdag 31. mai 
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 1 skal ha eksamen i.
 • Torsdag 02. juni 
  Eksamen gruppe 1
 • Tirsdag 07. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 2 skal ha eksamen i.
 • Torsdag 09. juni
  Eksamen gruppe 2

Pulje 2: 

Risenga, Røyken, Slemmestad, Solvang, Tofte, Torstad, Den alternative skolen og Holmen

 • Onsdag 01. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 1 skal ha eksamen i.
 • Fredag 03. juni
  Eksamen gruppe 1
 • Onsdag 08. juni
  Opplysning om hvilket fag elevene i gruppe 2 skal ha eksamen i.
 • Fredag 10. juni
  Eksamen gruppe 2

Elevene på 10. trinn blir trukket ut til både skriftlig og muntlig eksamen.

Gjennomføring av muntlig eksamen

Hver elev trekkes ut til muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i ett fag. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i norsk, engelsk, samfunnsfag, KRLE, fremmedspråk og norsk fordypning, og muntlig-praktisk eksamen i fagene matematikk, naturfag og arbeidslivsfag. Eksamen gjennomføres med en forberedelsedel, som er en obligatorisk skoledag dagen før eksamen. 

Kunngjøring av fag

48 timer før eksamen får eleven vite hvilket fag de skal ha eksamen i. Frem til de trekker tema, tar eleven utgangspunkt i fagoversikten, som er en oversikt over hva de har vært gjennom i faget, og leser på dette. I noen fag vil fagoversikten også inneholde en leseliste. Fagoversikten vil være tilgjengelig for eleven senest en uke før eksamen.  På eksamen kan eleven bli bedt om å vise at de har nådd de fleste mål i læreplanen i faget.

Trekking av tema

24 timer før muntlig eksamen trekker eleven tema. Temaet avgrenser hva de skal forberede seg på.  Eleven skal forberede seg på å vise at de har kunnskap om faginnholdet og passe på å vise at de har kompetanse i de læreplanmålene som er oppgitt. De kan lage en presentasjon av sitt tema på inntil 10 minutter. 

Eleven vil få veiledning av faglæreren sin når de forbereder tema. De kan lage en presentasjon eller på annen måte forberede seg på å forklare og vise sin komeptanse om tema, da er de også forberedt til å ta i mot spørsmål. Hvis eleven velger å lage en presentasjon rekker de ikke å ta opp alt som kan sies om temaet der, et godt råd kan være å ta med noen overskrifter eller stikkord som antyder hva det kunne vært sagt mer om.

Eksamen

Eksamen har form av en samtale og gjennomføres individuelt. I 2021 åpner vi ikke for gjennomføring i par, jf. at elever kan trekkes til eksamen utenfor egen kohort. Eleven møter faglæreren sin og en sensor, som er en faglærer fra en annen skole. De to skal lede eksamen sammen og være sensorer. Selve eksamen tar inntil 30 minutter for muntlig eksamen og inntil 45 minutter for muntlig-praktisk eksamen. 

 1. Faglærer og sensor stille spørsmål slik at det blir en faglig samtale. Spørsmålene vil ta utgangspunkt i tema til eleven og skal hjelpe de til å vise det de kan. I hovedsak vil spørsmålene holdes innenfor temaet eleven har trukket, men du kan få spørsmål fra hele faget, det vil si det som er beskrevet i fagoversikten.
 2. Eleven kan velge å bruke inntil 10 minutter på presentasjonen sin og kan bruke notater eller en digital presentasjon som de har forberedt. Kravet om en presentasjon som utgangspunkt for samtalen under muntlig eksamen er opphevet fra 1. august 2020.

Sensur

Faglærer og sensor diskuterer hvor godt eleven har vist sin kompetanse i faget og setter en karakter rett etter at eksamen er gjennomført. Elevene får karakteren umiddelbart etter sin eksamen. Det er ikke mulig å klage på karakteren som gis til muntlig eksamen, men man kan klage på måten eksamen er gjennomført på, det vil si hvis ikke retningslinjene er fulgt.

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Asker kommune

For mer informasjon om gjennomføring se Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Asker kommune.

Vitnemålsutdeling

Utdeling av vitnemål skjer i juni - nærmere beskjed om tid og sted vil bli gitt i god tid.