Skolekretser

Alle barn som er folkeregistrert i Asker kommune får tildelt skoleplass mot slutten av året de fyller fem år. Elevene får plass ved nærskolen ut ifra folkeregistrert adresse. For å finne hvilken skole dere har plass ved, se kart over skolekretsene. 

Skolekretser for barneskolene

Skolekretser for ungdomsskolene