Hagaløkka skole er dysleksivennlig

Som første skole i Asker og Bærum, er Hagaløkka sertifisert som dysleksivennlig skole. Det er Dysleksi Norge som står bak sertifiseringsordningen.

Utmerkelsen viser at Hagaløkka skole har høy kvalitet i opplæringen, og et læringsmiljø som er trygt og støttende. En dysleksivennlig skole legger til rette for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og matematikkvansker, men metodene kommer alle elevene på skolen til gode.

 - På Hagaløkka har vi i lang tid vært opptatte av å finne de mest effektive metodene i opplæringen. Vi har en allmennpedagogikk som tilpasser opplæringen til både elever som presterer høyt og elever som trenger ekstra, sier rektor Birgitte Vedeler.

Saken fortsetter under bildet.

Illustrasjonsbilde skole
Fra markeringen av at Hagaløkka skole er blitt dysleksivennlig. På bildet, fra venstre: Elevrådsleder: Lavin Daod Fahris, Rektor: Birgitte Vedeler, Generealsekretær Dysleksi Norge: Caroline Solem, Ordfører: Lene Conradi, Direktør for oppvekst og utdanning: Kai Erik Lund, Leder komite oppvekst: Håvard Espelin og FAU-leder Bjørn Fagerli.

Får skryt fra Dysleksi Norge

- Skolen har mange gode systemer, de har mange gode planer, og mange kompetente lærere. Dette er en skole som har jobbet hardt for å komme dit de er i dag. De jobber etter metoder som både er anbefalt og forskningsbasert, både på innhold og metode, sier Vidar Waaler, Spesialpedagogisk rådgiver for Dysleksi Norge.

Dysleksi Norges kriterier sier at dysleksivennlige skoler:

  • har et inkluderende og aksepterende miljø
  • har gode systemer og kompetanse på å finne de som sliter
  • kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk
  • følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det.
  • setter raskt inn tiltak som fungerer
  • er gode på å lære opp og bruke mulighetene IKT gir
  • sørger for at alle lærere har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker