Skoleruten viser felles ferie- og fridager for grunnskolen (barne- og ungdomskolene), og når SFO har ferieåpent. Planleggingsdager for den enkelte skole kommer i tillegg.

Informasjon om planleggingsdager finner du i itslearning.

Skolerute 2018- 2019
Måned Skoledager Skolestart og skoleslutt, ferier og fridager SFO
Påmelding til ferie-SFO gjøres til egen skole
August 10 Skolestart mandag 20. august 2018 Ferie-SFO er åpent 7.30-17.00 f.o.m. 1. t.o.m. 20. august 
(Det er planleggingsdager for skole/SFO i uke 33 - sjekk med den enkelte skole hvilke dager SFO eventuelt er stengt)
September 20    
Oktober 18 Høstferie, uke 40 (f.o.m. 1. oktober t.o.m. 5. oktober) Ferie-SFO har åpent hele høstferien fra 7.30-17.00.
November 22    
Desember 14 Juleferie f.o.m. 21. desember 2018 t.o.m. 2. januar 2019 SFO er stengt i hele skolens juleferie
Januar 21 Skolestart torsdag 3. januar 2019 SFO starter torsdag 3.januar.
Februar 15 Vinterferie uke 8 (18. februar t.o.m. 22. februar) Ferie-SFO har åpent hele vinterferien fra 7.30-17.00
Mars 21    
April 16 Påskeferie f.o.m. 15. april t.o.m. 22. april  SFO er stengt i hele skolens påskeferie.
Mai 19 Fri 1. mai, 17. mai, 30. mai (Kristi himmelfartsdag), og 31. mai. SFO er stengt 1., 17. og 30. mai. Ferie-SFO er åpent fredag 31.mai.
Juni 14

Fri 10. juni (2.pinsedag)

Siste skoledag fredag 21. juni 2019

Ferie-SFO har åpent f.o.m. 24. juni t.o.m. 28. juni. SFO har stengt i hele juli.

Sum 190
I et skoleår er det tilsammen 190 skoledager. Planleggingsdager legges utenom skoledagene.