Skoleruten viser felles ferie- og fridager for grunnskolen (barne- og ungdomskolene), og når SFO har ferieåpent. Planleggingsdager for den enkelte skole kommer i tillegg.

Skolerute for 2020-2021 ble lagt ut til høring høsten 2019, og skal vedtas av kommunestyret i desember 2019 eller januar 2020. 

Skolerute 2019-2020
Måned Skoledager Skolestart og skoleslutt, ferier og fridager SFO 

August 10 Skolestart mandag 19. august 2019 Ferie SFO fra 1.august, påmelding ved egen skole.
Stengt for planlegging 2 dager, se planer for egen skole
September 19 Fri på valgdagen 9. september. Høstferie i uke 40. SFO er åpen på valgdagen, men SFO må drifte på de skolene som ikke har stengt for valg
Oktober 19 Høstferie, uke 40 (f.o.m. 30. september t.o.m. 4. oktober) Ferie SFO i uke 40, påmelding ved egen skole
November 21    
Desember 15 Siste skoledag før jul er fredag 20. desember. SFO har stengt i hele skolens juleferie
Januar 20 Første skoledag er mandag 6. januar 2020 SFO åpner 6. januar
Februar 15 Vinterferie i uke 8 (f.o.m. 17. februar t.o.m. 22. februar) Ferie SFO i uke 8, påmelding til egen skole
Mars 22    
April 16 Påskeferie f.o.m. 6. april t.o.m. 13. april SFO er stengt i hele skolens påskeferie
Mai 19 Fri 1. mai og 21. mai (Kristi himmelfartsdag). SFO er stengt 1.mai
Juni 14 Fri mandag 1. juni (pinse). Siste skoledag er fredag 19. juni 2020 SFO er stengt 1.juni
Ferie SFO fra 22.- 30. juni, påmelding ved egen skole
Sum 190
I et skoleår er det tilsammen 190 skoledager. Planleggingsdager legges utenom skoledagene.