Skoleruten viser felles ferie- og fridager for grunnskolen (barne- og ungdomskolene), og når SFO har ferieåpent. Planleggingsdager for den enkelte skole kommer i tillegg.

Informasjon om planleggingsdager finner du i itslearning.

Skolerute for skoleåret 2018 - 2019 finner du ved å klikke her.

Skolerute 2017 - 2018
MånedSkoledagerSkolestart og skoleslutt, ferier og fridagerSFO
Påmelding til ferie-SFO gjøres til egen skole
August 9 Skolestart mandag 21. august 2017 Ferie-SFO er åpent 7.30-17.00 f.o.m. 1. t.o.m.21. august
(Det er planleggingsdager for skole/SFO i uke 33 - sjekk med den enkelte skole hvilke dager SFO eventuelt er stengt). 
September 20 Fri mandag 11. september (Stortingsvalg) Ferie-SFO er åpen. Elever ved skoler som er valglokale må gå på SFO ved en annen skole. 
Oktober 17 Høstferie, uke 40 (f.o.m. 2. oktober t.o.m. 6. oktober) Ferie-SFO har åpent hele høstferien fra 7.30-17.00.
November 22    
Desember 15 Juleferie f.o.m. 22. desember 2017 t.o.m. 2. januar 2018 SFO er stengt i hele skolens juleferie
Januar 21 Skolestart onsdag 3. januar 2018 SFO starter onsdag 3.januar.
Februar 15 Vinterferie uke 8 (19. februar t.o.m. 23. februar) Ferie-SFO har åpent hele vinterferien fra 7.30-17.00
Mars 17 Påskeferie f.o.m. 26. mars t.o.m. 2. april SFO er stengt i hele skolens påskeferie.
April 20 Skolestart etter påskeferien tirsdag 3. april  
Mai 18 Fri 1. mai, Kristi himmelfartsdag 10. mai, 17. mai, 18. mai og 2. pinsedag 21. mai. SFO er stengt 1., 10.,17. og 21. mai. Ferie-SFO er åpent fredag 18.mai.
Juni 16

Siste skoledag fredag 22. juni 2018

Ferie-SFO har åpent f.o.m. 25. juni t.o.m. 29. juni. SFO har stengt i hele juli.

Sum 190
I et skoleår er det tilsammen 190 skoledager. Planleggingsdager legges utenom skoledagene.