Vaksinasjon og smittevern stengt

Vaksinasjon og smittevern holder stengt torsdag 7. september, fredag 15. september og tirsdag 26. september.

Vi beklager ulempene det måtte medføre. 

Vaksine mot sesonginfluensa

Kort fortalt

Influensavaksine anbefales årlig til alle over 65 år og til de som er i risikogruppene.

Du kan ta influensavaksine hos fastlegen din, eller ved Vaksinasjon og smittevern.

Det er muligheter for å vaksinere deg mot korona / ta oppfriskningsdose samtidig som du tar influensavaksinen.

Hvem bør ta årlig influensavaksine?

Influensavaksine anbefales spesielt til:

 • Alle over 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • For tidlig fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med økt risiko for alvorlig influensasykdom:

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en økt helserisiko.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter
 • personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvorfor skal jeg ta influensavaksine?

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Les mer om influensavaksine på FHIs nettsider

Pneumokokkvaksine anbefales hvert 6. år til alle over 65 år og personer med økt sykdomsrisiko. Pnemokokkvaksinen kan tas sammen med influensavaksinen, men ikke samtidig med koronavaksinen.

Pris

I år koster vaksinasjon kr. 240,- for personer i målgruppen for influensavaksinering og kr. 360,- for personer som ikke er i målgruppen.

Timebestilling

Er du bosatt i Asker kommune kan du bestille time via helsenorge.no.

Logg inn med Bank ID - velg «Timeavtaler» og «Bestill time». Du kan også bestille time på telefon.

Er du ikke folkeregistrert i Asker kommune må time bestilles via telefon.

Ring oss

Telefon: 66 76 83 30

Sted for vaksinasjon

Vaksinasjon og smittevern
Lensmannslia 4, 1386 Asker.