Vaksine mot sesonginfluensa

Kort fortalt

Influensavaksine anbefales årlig til alle over 65 år og til de som er i risikogruppene.

Du bestiller influensavaksine hos fastlegen din, eller på apoteket.

 

Hvem bør ta årlig influensavaksine?

Influensavaksine anbefales spesielt til:

 • Alle over 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • For tidlig fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med økt risiko for alvorlig influensasykdom:

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en økt helserisiko.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter
 • personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvorfor skal jeg ta influensavaksine?

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Les mer om influensavaksine på FHIs nettsider

Pneumokokkvaksine anbefales hvert 6. år til alle over 65 år og personer med økt sykdomsrisiko. Pnemokokkvaksinen kan tas sammen med influensavaksinen, men ikke samtidig med koronavaksinen.

Hvor kan jeg ta influensavaksine?

Du kan ta influensavaksine hos fastlegen din eller på apoteket.